Odonata of Korea

                                                                       

멸종위기종   
기후변화지표종
  
적색목록
  


Home                잠자리의 개요     한국의 잠자리     Check List     수   채     게 시 판     Q & A     방 명 록     수서곤충     생태사진                   Odonatological  society of  Korea       


 

 


유충도감의 표지를 장식했던 종으로
볼수록 멋찝니다
       
제목: 어리부채장수잠자리(Gomphidia confluens Selys, 1878)


사진가: * http://www.jasa.pe.kr

등록일: 2018-03-29 17:15
조회수: 568 / 추천수: 140


069_congluence_640.jpg (214.5 KB)
1   2018-04-02 10:11:34
부채장수나 어리부채..... 유충들이 카리스마가 있어 보인다는....^^;
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
한라별왕잠자리...

h:138 c:4 v:23
2018-11-05 21:17
개미허리왕잠자리

h:422 c:1 v:85
2018-08-31 12:29
노란배측범잠자리,Asiagomphus coreanus

h:541 c:1 v:123
2018-07-22 22:33
잠자리 탐사대

h:530 c:1 v:109
2018-07-02 14:42
산잠자리...

h:653 c:1 v:107
2018-06-07 10:54
다시금 출사....^^

h:596 c:1 v:116
2018-05-08 14:18
오늘은 또 어딜 가야...

h:626 c:3 v:142
2018-05-05 01:41
어리부채장수잠자리(Gomphidia confluens Selys, 1878)

h:568 c:1 v:140
2018-03-29 17:15
한국산잠자리 목록의 수정-2016

h:585 c:1 v:149
2018-03-26 15:41
한국잠자리 그림 검색 도감

h:833 c:4 v:305
2018-02-23 12:58
한국개미허리왕잠자리(Boyeria jamjari Jung, 2011)

h:1035 c:1 v:156
2018-01-04 15:19
노란배측범잠자리

h:1697 c:2 v:260
2017-09-17 00:36
참북방잠자리

h:1501 c:5 v:251
2017-09-06 13:51
가을입니다.

h:1304 c:1 v:279
2017-09-01 17:23
[홍천] 측범잠자리

h:1383 c:2 v:264
2017-08-26 14:14
실잠자리

h:1425 v:284
2017-07-28 11:18
환경의 날 표창

h:1356 c:10 v:225
2017-06-07 16:07
언저리....

h:1595 c:5 v:248
2017-05-12 08:49
왕잠자리의 가동구

h:1928 v:285
2017-02-22 14:29
새해 복 많이 받으세요

h:1892 c:1 v:309
2017-01-02 11:20
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 24   [다음 10개]
    
Copyright 1999-2018 Zeroboard / skin by DQ