Odonata of Korea

                                                                       

멸종위기종   
기후변화지표종
  
적색목록
  


Home                잠자리의 개요     한국의 잠자리     Check List     수   채     게 시 판     Q & A     방 명 록     수서곤충     생태사진                   Odonatological  society of  Korea       


 

 


1
2
3
4
작년보다 흠좀무 빠르네요..
그냥 대강 상황파악하러 간 연못에 이런..언저리 단체 우화라니..우화마치고 날아가는 녀석도
수두룩하고..
저녁에 들린 황줄 연못엔...가시측범이 또 단체로...우화부전으로 사체도 좀 쌓여있고..
저 잠자리 사체는 중간밀로 보이는데..맞는지 모르겠심요..

       
제목: 봄잠자리 시자악~


사진가: * http://blog.naver.com/idear21

등록일: 2014-04-15 13:56
조회수: 3261 / 추천수: 472


DSC_1322.jpg (93.8 KB)
DSC_1296.jpg (101.6 KB)

More files(2)...
1   2014-04-15 15:59:57
아흐~~~~
역시 잠자리 시즌의 시작은 뭐니 뭐니 해도 언저리로부터~~~~
언저리의 황홀한 비행이 기대되네
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
Boyeria jamjari and Boyeria karubei

h:3958 c:11 v:483
2014-08-26 11:35
한국개미허리왕잠자리의 신종 기재 등록

h:3125 c:1 v:419
2014-08-21 09:17
자실잠자리(Copera annulata)

h:2978 v:428
2014-08-19 12:58
한라별왕잠자리

h:3631 c:20 v:483
2014-07-25 14:29
장수잠자리

h:2891 c:2 v:439
2014-07-24 16:07
긴 ~~ 기다림 그리고 탐사

h:3393 c:2 v:482
2014-07-18 13:33
큰등줄실잠자리(paracercion plagiosum)

h:3003 c:1 v:476
2014-07-17 15:34
오랜만에 황줄왕잠자리 수컷과 암컷

h:3175 c:4 v:433
2014-07-11 16:08
노란측범잠자리

h:3204 c:2 v:487
2014-07-04 22:13
동네저수지탐사

h:3229 c:1 v:451
2014-06-23 17:30
확인도 끝...

h:2926 c:2 v:634
2014-06-18 00:24
어리측범잠자리의 잔치

h:3353 c:2 v:518
2014-06-01 19:03
아시아실잠자리(Ischnura asiatica)

h:3101 c:1 v:491
2014-05-20 17:45
묵은실잠자리(Sympecma paedisca)

h:2989 c:1 v:506
2014-05-16 10:21
5월초에 꼬마잠자리라....;;

h:2733 c:1 v:460
2014-05-09 17:21
언저리잠자리와 대모잠자리

h:2810 c:3 v:444
2014-04-30 13:38
Coenagrion johanssoni(참실잠자리)

h:2771 v:445
2014-04-26 22:35
4월

h:2775 v:473
2014-04-26 21:59
흑천

h:2944 c:1 v:483
2014-04-20 18:47
봄잠자리 시자악~

h:3261 c:1 v:472
2014-04-15 13:56
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 25   [다음 10개]
      
Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by DQ