Odonata of Korea

                                                                       

멸종위기종   
기후변화지표종
  
적색목록
  


Home                잠자리의 개요     한국의 잠자리     Check List     수   채     게 시 판     Q & A     방 명 록     수서곤충     생태사진                   Odonatological  society of  Korea       


 

 


1
2
3


지난 가뭄에 유충몇마리 맨땅바닥에서 주워서 살려주고 지난비에 물에빠진 녀석 건져 살려줬더니
장수잠자리 선녀누님께서 오늘 저에게 보은 해주셨어요 ^^;;
       
제목: 장수잠자리의 산란


사진가: * http://blog.naver.com/idear21

등록일: 2012-07-20 16:31
조회수: 3296 / 추천수: 569


DSC_0188.jpg (154.4 KB)
DSC_0185.jpg (153.8 KB)

More files(1)...
1 호도나무   2012-07-20 17:25:16
와~~~좋아요~~^^ 잘 담으셨습니다..부럽습니다~~~^^
2   2012-07-20 17:37:29
오~~~
좋다 좋아!!
나는 언제 담아보나@@@
5   2012-07-23 09:21:33
훨, 이런 사진들 옛날에는 외국 도감에서나 보았는데.. 부럽습니다.
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
잘록허리왕잠자리

h:3722 c:6 v:627
2012-10-04 21:15
두점배좀잠자리(Sympetrum fonscolombii)

h:3461 c:5 v:568
2012-10-04 12:32
즐거운 한가위-2012

h:3257 c:1 v:584
2012-09-25 11:02
가을 나들이

h:3193 c:3 v:552
2012-09-09 01:09
검은물잠자리 산란군무

h:3763 c:2 v:733
2012-09-03 19:25
8월 무더위

h:3173 c:1 v:541
2012-08-05 15:22
만주잔산잠자리

h:3507 c:3 v:627
2012-07-30 00:10
채집도구의 변화

h:3451 c:6 v:577
2012-07-30 11:29
안돼~ㅠ_ㅠ

h:3385 c:3 v:562
2012-07-25 01:15
장수잠자리의 산란

h:3296 c:6 v:569
2012-07-20 16:31
어리장수잠자리
호도나무
h:3320 c:9 v:591
2012-07-14 20:36
[양수리] 부채장수잠자리 등

h:3137 c:2 v:535
2012-07-09 03:53
국제잠자리학회의 한국잠자리 연구회 소개

h:3285 c:6 v:551
2012-07-02 17:23
[양수] 06.24 부채장수잠자리

h:3501 c:2 v:586
2012-07-02 06:51
실잠... 마이크로의 세계

h:3275 c:2 v:587
2012-06-26 17:39
마아키측범잠자리

h:3559 c:6 v:606
2012-06-24 22:55
광덕 풍서천..

h:3466 c:5 v:677
2012-06-18 14:23
쇠측범잠자리 (Davidus lunatus)

h:3558 c:1 v:588
2012-06-05 16:47
꼬마잠자리
함박산
h:3201 c:3 v:591
2012-05-29 16:50
긴무늬왕잠자리

h:3350 c:2 v:623
2012-05-25 11:14
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 25   [다음 10개]
      
Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by DQ