Odonata of Korea

                                                                       

멸종위기종   
기후변화지표종
  
적색목록
  


Home                잠자리의 개요     한국의 잠자리     Check List     수   채     게 시 판     Q & A     방 명 록     수서곤충     생태사진                   Odonatological  society of  Korea       


 

 


1
2
3
4
산에만 너무 다녔더니 저지대를 잊고 살았네요..
아침 일찍 30분정도 돌아보니..
이제 긴무의왕잠자리도 나오네요..
어리밀잠자리는 벌써 활발한 활동을..
노란허리도 나오고..
실잠자리는 북방아시아실과 등줄실이 맞죠?
       
제목: 긴무늬왕잠자리


사진가: * http://blog.naver.com/idear21

등록일: 2012-05-25 11:14
조회수: 3414 / 추천수: 643


DSC_0094.jpg (96.1 KB)
DSC_0106.jpg (133.3 KB)

More files(2)...
1   2012-05-25 13:13:02
실잠은 아시아실과 왕실잠자리임~~
2 함박산   2012-05-29 22:13:31
우화직후 모습이 곱습니다.
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
만주잔산잠자리

h:3586 c:3 v:643
2012-07-30 00:10
안돼~ㅠ_ㅠ

h:3458 c:3 v:587
2012-07-25 01:15
장수잠자리의 산란

h:3370 c:6 v:584
2012-07-20 16:31
어리장수잠자리
호도나무
h:3369 c:9 v:607
2012-07-14 20:36
[양수리] 부채장수잠자리 등

h:3195 c:2 v:549
2012-07-09 03:53
국제잠자리학회의 한국잠자리 연구회 소개

h:3332 c:6 v:569
2012-07-02 17:23
[양수] 06.24 부채장수잠자리

h:3556 c:2 v:606
2012-07-02 06:51
실잠... 마이크로의 세계

h:3331 c:2 v:607
2012-06-26 17:39
마아키측범잠자리

h:3641 c:6 v:637
2012-06-24 22:55
광덕 풍서천..

h:3538 c:5 v:694
2012-06-18 14:23
쇠측범잠자리 (Davidus lunatus)

h:3624 c:1 v:602
2012-06-05 16:47
꼬마잠자리
함박산
h:3265 c:3 v:616
2012-05-29 16:50
긴무늬왕잠자리

h:3414 c:2 v:643
2012-05-25 11:14
잠자리 옛그림

h:3596 c:3 v:571
2012-05-14 12:47
Davidius lunatus

h:3289 c:1 v:626
2012-05-11 14:36
가시측범잠자리

h:3486 c:3 v:595
2012-05-03 23:39
가는실,묵은실잠자리

h:3181 c:1 v:630
2012-04-29 18:49
진정한 시즌 시작!

h:3637 c:4 v:665
2012-04-20 05:39
첫 만남

h:3364 c:3 v:607
2012-04-16 13:37
봄을 노래하는 계곡의 물소리

h:3329 v:692
2012-04-10 09:49
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 25   [다음 10개]
      
Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by DQ