Odonata of Korea

                                                                       

멸종위기종   
기후변화지표종
  
적색목록
  


Home                잠자리의 개요     한국의 잠자리     Check List     수   채     게 시 판     Q & A     방 명 록     수서곤충     생태사진                   Odonatological  society of  Korea       


 

 


1동정:부채장수잠자리(수컷)
촬영기기: A550 + SAL135.8ZA
2
3
처음으로 부채장수잠자리 실물을 보네요...
어리부채보려다가 보게된 부채장수....

양수리에서 관찰되었습니다.
       
제목: [양수] 06.24 부채장수잠자리


사진가:

등록일: 2012-07-02 06:51
조회수: 3506 / 추천수: 586


사진120624_부채장수01_수컷_4199.JPG (114.0 KB)
사진120624_부채장수01_수컷_4202.JPG (132.4 KB)

More files(1)...
1   2012-07-02 09:20:15
애들 성향은 꼭~~ 뭐 같음...
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
[양수] 06.24 부채장수잠자리

h:3506 c:2 v:586
2012-07-02 06:51
실잠... 마이크로의 세계

h:3280 c:2 v:587
2012-06-26 17:39
마아키측범잠자리

h:3565 c:6 v:606
2012-06-24 22:55
광덕 풍서천..

h:3472 c:5 v:677
2012-06-18 14:23
쇠측범잠자리 (Davidus lunatus)

h:3566 c:1 v:588
2012-06-05 16:47
꼬마잠자리
함박산
h:3207 c:3 v:591
2012-05-29 16:50
긴무늬왕잠자리

h:3357 c:2 v:623
2012-05-25 11:14
잠자리 옛그림

h:3543 c:3 v:556
2012-05-14 12:47
Davidius lunatus

h:3239 c:1 v:602
2012-05-11 14:36
가시측범잠자리

h:3414 c:3 v:571
2012-05-03 23:39
가는실,묵은실잠자리

h:3120 c:1 v:609
2012-04-29 18:49
진정한 시즌 시작!

h:3568 c:4 v:634
2012-04-20 05:39
첫 만남

h:3313 c:3 v:583
2012-04-16 13:37
봄을 노래하는 계곡의 물소리

h:3271 v:653
2012-04-10 09:49
한국의 잠자리 표지

h:3978 c:13 v:666
2012-02-24 18:01
날고싶다...

h:3924 c:1 v:657
2012-01-31 14:17
방울실잠자리

h:3600 v:628
2012-01-20 13:17
물잠자리 Calopteryx japonica

h:3740 v:591
2012-01-16 11:44
Happy New Year

h:3733 c:18 v:678
2011-12-29 10:59
천안지역 잠자리컬렉션..

h:3994 c:1 v:672
2011-12-12 10:58
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 25   [다음 10개]
      
Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by DQ