Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

올해는 시작 느낌이 아주 좋아요...ㅎㅎㅎㅎㅎ
       
제목: 화순에도 있군요...ㅎ

측범과


사진가: * http://blog.daum.net/odonatakorea

등록일: 2017-05-15 00:24
조회수: 1516 / 추천수: 190


DSC_7306_ss.jpg (176.1 KB)
1   2017-05-15 13:05:15
브라보~~~~
축하~~~~
축하~~
나는 어제 물속에서 4시간 돌아다녔더니 샥신이 ~~~
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (85)   측범과 (47)
    장수과 (14)   독수리과 (0)   청동과 (15)   잔산과 (15)   잠자리과 (86)   수채Q&A (52)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
일반적이지 않은 조합....

청동과
h:1461 v:201
2017-08-03 22:49
화순에도 있군요...ㅎ

측범과
h:1516 c:1 v:190
2017-05-15 00:24
한성큼 다가온 봄

측범과
h:2170 c:1 v:304
2017-02-15 16:02
어리장수잠자리
박지환
수채Q&A
h:3479 c:1 v:340
2016-03-29 20:42
어리측범잠자리

측범과
h:3214 c:1 v:329
2016-03-25 18:53
동면중...

측범과
h:3031 c:2 v:405
2015-12-19 15:47
겨울준비중...

측범과
h:2882 c:3 v:356
2015-12-02 00:22
개미허리&한국개미허리 서식하천 발견

왕잠과
h:2768 c:4 v:383
2015-11-29 03:46
강원도 횡성

왕잠과
h:2675 c:3 v:355
2015-10-19 03:39
누구의 아가일까요?

왕잠과
h:2543 c:3 v:334
2015-10-06 10:02
boyeria jamjari 추가 서식지

왕잠과
h:2817 c:1 v:365
2015-06-19 21:21
하나만 올리면 정없으니까...흐흐...

청동과
h:3348 c:2 v:406
2015-06-05 22:50
역시...

청실과
h:3005 c:1 v:405
2015-06-05 22:48
우화중인 물잠자리
이상욱
물잠과
h:2972 c:2 v:374
2015-05-21 18:04
밑노란 맞나요?
이상욱
청동과
h:3255 c:1 v:481
2015-05-21 17:55
쨔쟌~

측범과
h:2957 c:2 v:400
2015-05-08 12:52
우~와~~
이상욱
물잠과
h:3039 c:2 v:377
2015-04-02 09:50
유충의 서식지별 분류

수채Q&A
h:2867 c:1 v:365
2015-04-01 11:25
이제 고인 물도 다 녹았으니까...

왕잠과
h:2875 c:1 v:357
2015-03-14 13:28
사진 찍을 때...

측범과
h:3012 c:1 v:328
2015-03-09 17:02
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 18   [다음 10개]
    
Copyright 1999-2018 Zeroboard / skin by DQ