Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

1
2
황줄과 같이 나온 개체입니다.
등가시가 일품입니다~
       
제목: 밑노란잠자리(Somatochlora graeseri)

청동과


사진가: * http://blog.naver.com/wingdragon3

등록일: 2011-03-01 00:19
조회수: 7194 / 추천수: 1305


크기변환_DSC_0996.JPG (217.8 KB)
크기변환_DSC_1000.JPG (148.2 KB)
1   2011-03-01 10:25:10
자신들의 수동적 방어수단이지요.
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (85)   측범과 (48)
    장수과 (13)   독수리과 (0)   청동과 (14)   잔산과 (15)   잠자리과 (88)   수채Q&A (52)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
일반적이지 않은 조합....

청동과
h:5146 v:1061
2017-08-03 22:49
하나만 올리면 정없으니까...흐흐...

청동과
h:6219 c:2 v:1151
2015-06-05 22:50
밑노란 맞나요?
이상욱
청동과
h:5905 c:1 v:1191
2015-05-21 17:55
제일 빨리 자라는 아가...

청동과
h:5384 c:1 v:1052
2014-02-25 22:39
민통선 둠벙에선 처음으로 이런 놈을 만났습니다
igu_ana
청동과
h:5878 c:2 v:1066
2013-12-07 23:43
제주산 백두산북방은...

청동과
h:5658 c:1 v:1073
2013-10-26 17:49
누구일까요?

청동과
h:5972 c:3 v:1129
2013-05-27 10:06
밑노란이 맞지요?

청동과
h:5704 c:2 v:1084
2013-05-27 10:05
제주산 밑노란...

청동과
h:6313 v:1165
2012-05-25 22:18
참북방잠자리(Somatochlora metallica)

청동과
h:6907 c:1 v:1185
2011-11-05 21:55
예상대로...

청동과
h:6825 c:10 v:1316
2011-10-25 23:00
밑노란잠자리(Somatochlora graeseri)

청동과
h:7194 c:1 v:1305
2011-03-01 00:19
[청동잠자리] 탐사지에서 만난 백두산북방 유충 (제목 수정)

청동과
h:6766 c:4 v:1247
2010-10-24 10:00
밑노란잠자리
새벽들
청동과
h:7672 c:2 v:1186
2009-04-19 07:45
1 
  
Copyright 1999-2021 Zeroboard / skin by DQ