Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

그래서 잔산인지 청동인지 조차 헷갈리네요 @.@

새로운 놈을 보아서 기분이 좋습니다~

혹시 이름을 알 수 있을까요?
       
제목: 민통선 둠벙에선 처음으로 이런 놈을 만났습니다

청동과


사진가: igu_ana

등록일: 2013-12-07 23:43
조회수: 5991 / 추천수: 1121


1(640x557).jpg (376.4 KB)
1   2013-12-08 18:21:46
언저리잠자리 이마에 띠무늬와 두개의 돌기가 쉬운 동정법
2 잠사랑   2014-04-12 00:01:42
언저리 같은데...자사님 말씀보니 맞는 듯 싶네요^^
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (85)   측범과 (48)
    장수과 (13)   독수리과 (0)   청동과 (14)   잔산과 (15)   잠자리과 (88)   수채Q&A (52)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
일반적이지 않은 조합....

청동과
h:5300 v:1135
2017-08-03 22:49
하나만 올리면 정없으니까...흐흐...

청동과
h:6337 c:2 v:1210
2015-06-05 22:50
밑노란 맞나요?
이상욱
청동과
h:6015 c:1 v:1245
2015-05-21 17:55
제일 빨리 자라는 아가...

청동과
h:5493 c:1 v:1103
2014-02-25 22:39
민통선 둠벙에선 처음으로 이런 놈을 만났습니다
igu_ana
청동과
h:5991 c:2 v:1121
2013-12-07 23:43
제주산 백두산북방은...

청동과
h:5784 c:1 v:1137
2013-10-26 17:49
누구일까요?

청동과
h:6100 c:3 v:1197
2013-05-27 10:06
밑노란이 맞지요?

청동과
h:5818 c:2 v:1149
2013-05-27 10:05
제주산 밑노란...

청동과
h:6412 v:1218
2012-05-25 22:18
참북방잠자리(Somatochlora metallica)

청동과
h:7049 c:1 v:1255
2011-11-05 21:55
예상대로...

청동과
h:6924 c:10 v:1368
2011-10-25 23:00
밑노란잠자리(Somatochlora graeseri)

청동과
h:7323 c:1 v:1369
2011-03-01 00:19
[청동잠자리] 탐사지에서 만난 백두산북방 유충 (제목 수정)

청동과
h:6858 c:4 v:1296
2010-10-24 10:00
밑노란잠자리
새벽들
청동과
h:7779 c:2 v:1238
2009-04-19 07:45
1 
  
Copyright 1999-2021 Zeroboard / skin by DQ