Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

그래서 잔산인지 청동인지 조차 헷갈리네요 @.@

새로운 놈을 보아서 기분이 좋습니다~

혹시 이름을 알 수 있을까요?
       
제목: 민통선 둠벙에선 처음으로 이런 놈을 만났습니다

청동과


사진가: igu_ana

등록일: 2013-12-07 23:43
조회수: 5317 / 추천수: 903


1(640x557).jpg (376.4 KB)
1   2013-12-08 18:21:46
언저리잠자리 이마에 띠무늬와 두개의 돌기가 쉬운 동정법
2 잠사랑   2014-04-12 00:01:42
언저리 같은데...자사님 말씀보니 맞는 듯 싶네요^^
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (86)   측범과 (48)
    장수과 (14)   독수리과 (0)   청동과 (15)   잔산과 (16)   잠자리과 (88)   수채Q&A (52)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
일반적이지 않은 조합....

청동과
h:4071 v:763
2017-08-03 22:49
하나만 올리면 정없으니까...흐흐...

청동과
h:5430 c:2 v:941
2015-06-05 22:50
밑노란 맞나요?
이상욱
청동과
h:5286 c:1 v:1028
2015-05-21 17:55
제일 빨리 자라는 아가...

청동과
h:4793 c:1 v:861
2014-02-25 22:39
민통선 둠벙에선 처음으로 이런 놈을 만났습니다
igu_ana
청동과
h:5317 c:2 v:903
2013-12-07 23:43
제주산 백두산북방은...

청동과
h:5030 c:1 v:881
2013-10-26 17:49
누구일까요?

청동과
h:5278 c:3 v:920
2013-05-27 10:06
밑노란이 맞지요?

청동과
h:5041 c:2 v:878
2013-05-27 10:05
제주산 밑노란...

청동과
h:5731 v:997
2012-05-25 22:18
참북방잠자리(Somatochlora metallica)

청동과
h:6269 c:1 v:1000
2011-11-05 21:55
예상대로...

청동과
h:6217 c:10 v:1158
2011-10-25 23:00
동정부탁드려요
정민규
청동과
h:5968 c:4 v:1062
2011-04-13 17:32
밑노란잠자리(Somatochlora graeseri)

청동과
h:6570 c:1 v:1130
2011-03-01 00:19
[청동잠자리] 탐사지에서 만난 백두산북방 유충 (제목 수정)

청동과
h:6142 c:4 v:1048
2010-10-24 10:00
밑노란잠자리
새벽들
청동과
h:7144 c:2 v:1035
2009-04-19 07:45
1 
  
Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by DQ