Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

어린개체
       
제목: 잔산잠자리(Macromia amphigena)

잔산과


사진가: * http://blog.naver.com/wingdragon3

등록일: 2010-11-12 19:33
조회수: 7206 / 추천수: 1355


크기변환_DSC_0163.JPG (275.7 KB)
1   2010-11-13 10:53:35
그곳은 계류성 잠자리의 보고네요. 산속도 뒤져보면 이상한 잠자리 있을텐데..내년가면 잠자리 종생태가 많이 파악될 것 같네요.
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (85)   측범과 (48)
    장수과 (13)   독수리과 (0)   청동과 (14)   잔산과 (15)   잠자리과 (88)   수채Q&A (52)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
노란잔산잠자리

잔산과
h:1088 c:1 v:220
2019-11-07 10:05
노란잔산잠자리, Macromia daimoji

잔산과
h:1349 v:331
2019-05-08 08:59
잔산잠자리
이상욱
잔산과
h:5652 c:2 v:905
2014-11-27 17:12
만주잔산의 포식
잠사랑
잔산과
h:5634 c:1 v:1102
2012-12-23 22:38
만주잔산잠자리 수채
잠사랑
잔산과
h:5317 c:2 v:1071
2012-10-25 23:26
산잠자리(Epophthalmia elegans)

잔산과
h:6941 c:3 v:1453
2011-06-09 10:04
다리가 다시난 잔산잠자리(Macromia amphigena)

잔산과
h:7261 c:2 v:1417
2011-02-21 22:05
잔산잠자리(Macromia amphigena)

잔산과
h:7206 c:1 v:1355
2010-11-12 19:33
산잠자리의 얼굴(Epophthalmia elegans)

잔산과
h:7205 c:4 v:1236
2010-11-10 19:22
잔산잠자리 수채
생선
잔산과
h:6922 c:3 v:1318
2010-10-24 13:11
산잠자리(Epophthalmia elegans)

잔산과
h:7659 c:2 v:1413
2010-06-02 22:47
만주잔산잠자리(Macromia manchurica)

잔산과
h:7554 c:6 v:1273
2010-05-23 16:51
집에 남아있는 아가들 #2...

잔산과
h:8238 c:1 v:1694
2009-04-25 12:16
그런데요~위의 아가가 만주잔산이면요~

잔산과
h:8092 c:2 v:1276
2008-06-24 21:17
산잠자리

잔산과
h:9075 c:5 v:1540
2004-06-04 10:53
1 
  
Copyright 1999-2021 Zeroboard / skin by DQ