Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

어리밀잠자리라고 하지요..
원래 밀잠자리들이 많이 있던곳인데 유충은 큰밀잠자리가 많이 나오네요
그중에 한마리 배가 얊고 넓은녀석이 있는데 밀잠자리붙이 같아요..
*
       
제목: 밀잠자리붙이

잠자리과


사진가: * http://www.jasa.pe.kr

등록일: 2004-02-15 19:57
조회수: 7635 / 추천수: 1065


phaon.jpg (165.2 KB)
1   2004-02-16 10:20:37
오우..이제 형님도 본격적으로....^^
2   2004-05-13 20:56:46
옆에는 왠 실잠자리 유충이!?!?
3 dfhdihf   2008-08-06 11:58:03 [삭제]
fddffd
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (86)   측범과 (48)
    장수과 (14)   독수리과 (0)   청동과 (15)   잔산과 (16)   잠자리과 (87)   수채Q&A (52)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
밀잠자리 유충

잠자리과
h:9491 v:1589
2004-03-19 15:33
넉점박이잠자리

잠자리과
h:8807 c:2 v:1354
2004-03-21 21:33
날개띠좀의 탈피각과 우화

잠자리과
h:7924 c:1 v:1310
2008-07-25 15:12
중간밀잠자리

잠자리과
h:8852 c:1 v:1306
2004-03-20 09:43
큰밀잠자리

잠자리과
h:8662 v:1262
2004-04-13 10:27
밀과 큰밀잠자리

잠자리과
h:8081 c:5 v:1251
2004-03-10 14:08
배치레잠자리

잠자리과
h:8478 c:8 v:1235
2004-04-13 10:23
큰밀잠자리와 밀잠자리 수채
들꽃지기
잠자리과
h:7050 c:2 v:1143
2009-06-20 13:19
Pantala flavescens

잠자리과
h:8116 c:1 v:1088
2008-08-08 09:38
밀잠자리붙이

잠자리과
h:7635 c:3 v:1065
2004-02-15 19:57
Pantala flavescens

잠자리과
h:7840 c:1 v:1059
2008-09-01 14:10
이번엔 탈피각 질문이예요~^_^'

잠자리과
h:7104 c:2 v:1058
2008-06-27 02:52
잠자리유충인데요..
차명희
잠자리과
h:6921 c:1 v:1008
2008-06-16 23:27
밀잠자리붙이의 탈피각..

잠자리과
h:7215 c:1 v:987
2008-07-25 15:08
깃동잠자리(Sympetrum infuscatum)

잠자리과
h:5480 c:2 v:985
2010-06-10 23:32
된장과 하나잠자리의 탈피각

잠자리과
h:7325 v:983
2004-08-17 23:36
노란잠자리

잠자리과
h:7217 v:977
2004-08-27 09:50
동정부탁할께요~

잠자리과
h:6980 c:3 v:958
2008-06-29 11:08
눈에 잘띄는 곳에 있길래~

잠자리과
h:7340 c:4 v:940
2008-10-28 03:16
오늘 건진녀석인데..

잠자리과
h:6764 c:2 v:928
2008-06-22 19:27
1   2   3   4   5  
    
Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by DQ