Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

요즘 된장잠자리 2세대의 유충들이 웅덩이에 가득합니다.
       
제목: Pantala flavescens

잠자리과


사진가: * http://www.jasa.pe.kr

등록일: 2008-08-08 09:38
조회수: 7939 / 추천수: 1050


1panta801_1025_copy.jpg (178.8 KB)
1 쭤버쭤버   2009-08-02 10:49:58
아..마지막으로 탈피한 모습보니..웅덩이에서 떠온 수채가 이녀석이군요..에휴..다른거 이길 바랐는데..
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (86)   측범과 (48)
    장수과 (14)   독수리과 (0)   청동과 (15)   잔산과 (15)   잠자리과 (86)   수채Q&A (52)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
밀잠자리 유충

잠자리과
h:9257 v:1525
2004-03-19 15:33
넉점박이잠자리

잠자리과
h:8592 c:2 v:1288
2004-03-21 21:33
날개띠좀의 탈피각과 우화

잠자리과
h:7725 c:1 v:1256
2008-07-25 15:12
중간밀잠자리

잠자리과
h:8642 c:1 v:1245
2004-03-20 09:43
큰밀잠자리

잠자리과
h:8469 v:1199
2004-04-13 10:27
밀과 큰밀잠자리

잠자리과
h:7885 c:5 v:1191
2004-03-10 14:08
배치레잠자리

잠자리과
h:8270 c:8 v:1180
2004-04-13 10:23
큰밀잠자리와 밀잠자리 수채
들꽃지기
잠자리과
h:6871 c:2 v:1113
2009-06-20 13:19
Pantala flavescens

잠자리과
h:7939 c:1 v:1050
2008-08-08 09:38
이번엔 탈피각 질문이예요~^_^'

잠자리과
h:6944 c:2 v:1027
2008-06-27 02:52
Pantala flavescens

잠자리과
h:7662 c:1 v:1022
2008-09-01 14:10
밀잠자리붙이

잠자리과
h:7440 c:3 v:1015
2004-02-15 19:57
잠자리유충인데요..
차명희
잠자리과
h:6768 c:1 v:970
2008-06-16 23:27
밀잠자리붙이의 탈피각..

잠자리과
h:7019 c:1 v:947
2008-07-25 15:08
노란잠자리

잠자리과
h:7031 v:940
2004-08-27 09:50
된장과 하나잠자리의 탈피각

잠자리과
h:7117 v:938
2004-08-17 23:36
깃동잠자리(Sympetrum infuscatum)

잠자리과
h:5294 c:2 v:934
2010-06-10 23:32
동정부탁할께요~

잠자리과
h:6833 c:3 v:922
2008-06-29 11:08
눈에 잘띄는 곳에 있길래~

잠자리과
h:7163 c:4 v:906
2008-10-28 03:16
오늘 건진녀석인데..

잠자리과
h:6594 c:2 v:894
2008-06-22 19:27
1   2   3   4   5  
    
Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by DQ