Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

요즘 유충사진 찍으려고 불을 밝혀놓으면...

보글보글 공기방울이 올라와서 배경이 지지해지던데 말예여...

이 상황에 어떻게들 대처하시는지...

노하우 알려주실 분 계실까요? ^_^;;
       
제목: 질문!

실잠과


사진가: * http://blog.daum.net/odonatakorea

등록일: 2012-03-30 02:07
조회수: 7813 / 추천수: 1603


DSC_5695_m.jpg (42.1 KB)
1   2012-03-30 17:23:20
촬영용 작은 어항으로 이주해서 물 갈이를 한 후 촬영하면 되는데 생명에 지장이 있음...^&
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (86)   측범과 (48)
    장수과 (13)   독수리과 (0)   청동과 (14)   잔산과 (15)   잠자리과 (88)   수채Q&A (54)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
등검은실잠자리일까요?
새벽들
실잠과
h:7403 c:2 v:1772
2014-04-17 12:04
으흐흐...

실잠과
h:6861 c:2 v:1411
2013-04-06 21:59
실잠자리 동정 부탁드립니다.
새벽들
실잠과
h:7620 c:2 v:1450
2012-05-30 10:37
동정부탁드리겠습니다
정민규
실잠과
h:7883 c:1 v:1536
2012-04-14 09:27
질문!

실잠과
h:7813 c:2 v:1603
2012-03-30 02:07
등검은실잠자리(Paracercion calamorum)

실잠과
h:8431 c:2 v:1749
2011-04-29 21:19
물속의 사냥꾼

실잠과
h:8520 c:2 v:1540
2010-11-02 15:04
실잠자리류 애벌레입니다.
새벽들
실잠과
h:8413 c:2 v:1506
2010-03-30 18:30
올해에는...

실잠과
h:9225 c:3 v:1569
2009-03-22 02:20
청실종류같아보이는데 무슨?
차명희
실잠과
h:9141 c:1 v:1557
2008-06-20 13:59
실잠자리유충 확인해주세요
차명희
실잠과
h:9402 c:1 v:1700
2008-06-20 13:56
1 
  
Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by DQ