Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

1
2
3
황줄.밑노란 유충과 같이 발견되었으며
4월에는 채집되지 않았습니다.

더듬이길이나 머리모양이 틀린거 같기도하고
       
제목: 큰청실잠자리(Lestes temporalis)

청실과


사진가: * http://blog.naver.com/wingdragon3

등록일: 2011-07-10 23:08
조회수: 8113 / 추천수: 1610


크기변환_IMG_0310.JPG (186.6 KB)
크기변환_IMG_0313.JPG (160.0 KB)

More files(1)...
1   2011-07-11 09:52:11
큰청실이 맞습니다.
머리와 더듬이=> 청실잠자리과
기관아가미 형태=>큰청실잠자리
이렇게 분류됩니다.
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (86)   측범과 (48)
    장수과 (13)   독수리과 (0)   청동과 (14)   잔산과 (15)   잠자리과 (88)   수채Q&A (54)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
역시...

청실과
h:7228 c:1 v:1530
2015-06-05 22:48
가는실잠자리 유충인가요?
Soleil
청실과
h:6327 c:2 v:1179
2014-07-01 22:42
올해도 목표 달성!!

청실과
h:6412 c:1 v:1268
2014-06-06 20:51
큰청실잠자리(Lestes temporalis)

청실과
h:8113 c:2 v:1610
2011-07-10 23:08
sympecma paedisca

청실과
h:10220 c:2 v:1700
2008-11-12 16:30
The Larva

청실과
h:11144 c:4 v:2063
2008-07-28 10:12
투명곤충-II

청실과
h:10695 c:4 v:1898
2008-07-22 10:16
The Larva

청실과
h:9722 c:3 v:1697
2008-07-17 16:39
또 유충

청실과
h:11536 c:6 v:2221
2007-06-21 09:18
1 
  
Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by DQ