Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

1
2
^^;; 니콘 105vr매크로렌즈 샀습니다
       
제목: 가시측범잠자리(Trigomphus citimus)

측범과


사진가: * http://blog.naver.com/wingdragon3

등록일: 2010-03-16 19:14
조회수: 7765 / 추천수: 1408


크기변환_DSC_1846.JPG (193.6 KB)
사본 -DSC_1846.jpg (153.4 KB)
1   2010-03-17 07:44:22
축하해요..^^ 좋은 사진 많이 찍으실 수 있겠네요..
저는 어제 dslr 가방이 도착했습니다...
근데 제가 산 마크로 렌즈 SONY 100M Macro F2.8... 집에서 테스트를 해보니..경통이 튀어나왔다 들어갔다 하네요..
단렌즈는 늘어나고 줄어들지 않는 렌즈로 알고 있었는데....쇼킹했답니다.-_-+
줌렌즈만 늘어나고 줄어드는 줄 알았는데.... 단렌즈도 와따가따 하니...
2   2010-03-17 09:07:49
105mm가 곤충사진에서는 가장 많이 쓰이고 가장 훌륭한 렌즈로 정평 나 있습니다.
멋찐 출사 기원합니다.
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (86)   측범과 (48)
    장수과 (13)   독수리과 (0)   청동과 (14)   잔산과 (15)   잠자리과 (88)   수채Q&A (54)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
탈피각인데요.. 알아볼 수 있을지요?
차명희
측범과
h:10988 c:2 v:1899
2008-06-20 15:35
무슨 잠자리유충 인가요?
박지훈
측범과
h:10936 c:3 v:1861
2005-10-01 17:17
어리장수의 호흡

측범과
h:10483 v:1799
2004-06-19 10:47
가시측범

측범과
h:9654 v:1714
2004-05-14 09:18
어리장수잠자리

측범과
h:10144 v:1674
2004-05-14 09:13
마아키

측범과
h:9454 c:2 v:1630
2008-07-31 23:42
흐리고 바람부니까~

측범과
h:9365 c:1 v:1536
2008-11-18 00:52
안경재비측범

측범과
h:9367 c:2 v:1514
2004-08-17 23:41
자루측범잠자리(Burmagomphus collaris)

측범과
h:7652 c:3 v:1491
2011-02-21 22:06
이거 뭐에요?
철써기
측범과
h:8951 c:3 v:1490
2008-07-29 20:11
가시측범잠자리(Trigomphus citimus)

측범과
h:7665 c:2 v:1469
2011-03-01 23:56
집 어항에 남아있는 아가들 #1...

측범과
h:8323 c:2 v:1462
2009-04-25 12:14
자루측범잠자리(Burmagomphus collaris)

측범과
h:6939 c:2 v:1444
2011-04-23 17:32
산측범? 노란배측범?
새벽들
측범과
h:6485 c:4 v:1439
2012-10-29 18:49
동면중...

측범과
h:7160 c:2 v:1417
2015-12-19 15:47
마아키측범잠자리(Anisogomphus maacki)

측범과
h:8118 c:1 v:1415
2010-05-23 16:46
가시측범잠자리(Trigomphus citimus)

측범과
h:7765 c:2 v:1408
2010-03-16 19:14
영월에는...

측범과
h:7573 c:2 v:1408
2011-10-03 02:34
둘 다 같은종인가요?

측범과
h:7469 c:1 v:1402
2011-03-14 22:47
어리장수잠자리 수채

측범과
h:8273 c:1 v:1370
2009-10-19 21:49
1   2   3  
    
Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by DQ