Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

1
2
여기저기 찾아 다녀보니

쇠측범잠자리유충과 비슷하던데

확실히 알고 싶어서요

사는곳이랑 비슷하게 해줄려고

수중펌프로 물살이랑 모래,자갈 큰돌도 넣어줬는데 -_-;;

9월 24일에 채집해서 지금까진 다슬기와 함께 잘 사는 것 같더군요

먹이를 안 먹고 있는 줄 알았는데

제브라 1마리가 없어지고 백운산 1마리의 머리가 둥둥 뜬 걸 봤거든요 -ㅅ-;;

왠지 종령인거 같은데 겨울에 동면 시켜야 할까요?

아 그리고

잠자리는 아니지만

두번째 사진의 곤충은 무엇인가요?
       
제목: 무슨 잠자리유충 인가요?

측범과


사진가: 박지훈

등록일: 2005-10-01 17:17
조회수: 9088 / 추천수: 1353


DSC01707.jpg (62.0 KB)
DSC01685.JPG (148.2 KB)
1 선현덕   2005-10-01 18:50:20
어리장수잠자리의 유충입니다.^^
2   2005-10-06 09:52:23
두번째 사진은 날도래류의 곤충입니다..
3   2006-05-06 22:10:26 [삭제]
어케구분해요?
유충은?
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (86)   측범과 (48)
    장수과 (14)   독수리과 (0)   청동과 (15)   잔산과 (16)   잠자리과 (88)   수채Q&A (52)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
탈피각인데요.. 알아볼 수 있을지요?
차명희
측범과
h:9145 c:2 v:1400
2008-06-20 15:35
무슨 잠자리유충 인가요?
박지훈
측범과
h:9088 c:3 v:1353
2005-10-01 17:17
어리장수의 호흡

측범과
h:8508 v:1230
2004-06-19 10:47
가시측범

측범과
h:7877 v:1209
2004-05-14 09:18
어리장수잠자리

측범과
h:8286 v:1172
2004-05-14 09:13
마아키

측범과
h:7637 c:2 v:1132
2008-07-31 23:42
안경재비측범

측범과
h:7545 c:2 v:1054
2004-08-17 23:41
흐리고 바람부니까~

측범과
h:7574 c:1 v:1046
2008-11-18 00:52
이거 뭐에요?
철써기
측범과
h:7248 c:3 v:1041
2008-07-29 20:11
집 어항에 남아있는 아가들 #1...

측범과
h:6597 c:2 v:999
2009-04-25 12:14
자루측범잠자리(Burmagomphus collaris)

측범과
h:5806 c:3 v:981
2011-02-21 22:06
마아키측범잠자리(Anisogomphus maacki)

측범과
h:6298 c:1 v:942
2010-05-23 16:46
가시측범잠자리(Trigomphus citimus)

측범과
h:5974 c:2 v:934
2010-03-16 19:14
어리장수잠자리 수채

측범과
h:6521 c:1 v:932
2009-10-19 21:49
자루측범잠자리(Burmagomphus collaris)

측범과
h:5121 c:2 v:932
2011-04-23 17:32
둘 다 같은종인가요?

측범과
h:5738 c:1 v:931
2011-03-14 22:47
가시측범잠자리(Trigomphus citimus)

측범과
h:5736 c:2 v:930
2011-03-01 23:56
영월에는...

측범과
h:5743 c:2 v:926
2011-10-03 02:34
유충
테러리스트
측범과
h:6841 c:2 v:925
2009-04-28 09:29
쇠측범잠자리(Davidius lunatus)

측범과
h:5726 c:1 v:892
2010-04-06 18:57
1   2   3  
    
Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by DQ