Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

1
2
작은 계곡 아래 퇴적물이 약간 고인곳에서 발견한 녀석 인데요
여러마리 네요
       
제목: 이거 뭐에요?

측범과


사진가: 철써기

등록일: 2008-07-29 20:11
조회수: 7411 / 추천수: 1103


bb.jpg (139.8 KB)
cc.jpg (194.3 KB)
1   2008-07-30 09:15:39
쇠측범잠자리~~
2 짱구   2008-11-16 19:43:04 [삭제]
??잠자리유충
3 잠자리전공   2009-10-15 21:17:41 [삭제]
쇠측범잠자리 입니다.
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (86)   측범과 (48)
    장수과 (14)   독수리과 (0)   청동과 (15)   잔산과 (17)   잠자리과 (88)   수채Q&A (52)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
탈피각인데요.. 알아볼 수 있을지요?
차명희
측범과
h:9296 c:2 v:1465
2008-06-20 15:35
무슨 잠자리유충 인가요?
박지훈
측범과
h:9244 c:3 v:1410
2005-10-01 17:17
어리장수의 호흡

측범과
h:8684 v:1307
2004-06-19 10:47
가시측범

측범과
h:8012 v:1273
2004-05-14 09:18
어리장수잠자리

측범과
h:8437 v:1233
2004-05-14 09:13
마아키

측범과
h:7791 c:2 v:1192
2008-07-31 23:42
안경재비측범

측범과
h:7742 c:2 v:1118
2004-08-17 23:41
흐리고 바람부니까~

측범과
h:7719 c:1 v:1105
2008-11-18 00:52
이거 뭐에요?
철써기
측범과
h:7411 c:3 v:1103
2008-07-29 20:11
집 어항에 남아있는 아가들 #1...

측범과
h:6749 c:2 v:1059
2009-04-25 12:14
자루측범잠자리(Burmagomphus collaris)

측범과
h:5969 c:3 v:1049
2011-02-21 22:06
가시측범잠자리(Trigomphus citimus)

측범과
h:5908 c:2 v:1005
2011-03-01 23:56
자루측범잠자리(Burmagomphus collaris)

측범과
h:5287 c:2 v:1003
2011-04-23 17:32
어리장수잠자리 수채

측범과
h:6682 c:1 v:1000
2009-10-19 21:49
둘 다 같은종인가요?

측범과
h:5897 c:1 v:999
2011-03-14 22:47
마아키측범잠자리(Anisogomphus maacki)

측범과
h:6439 c:1 v:991
2010-05-23 16:46
가시측범잠자리(Trigomphus citimus)

측범과
h:6146 c:2 v:989
2010-03-16 19:14
영월에는...

측범과
h:5898 c:2 v:988
2011-10-03 02:34
유충
테러리스트
측범과
h:6976 c:2 v:986
2009-04-28 09:29
쇠측범잠자리(Davidius lunatus)

측범과
h:5875 c:1 v:947
2010-04-06 18:57
1   2   3  
    
Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by DQ