Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

밀잠자리류 같아 보이는데 정확히 알고 싶네요. 사진으로 알 수 있을지요...
       
제목: 탈피각인데요.. 알아볼 수 있을지요?

측범과


사진가: 차명희

등록일: 2008-06-20 15:35
조회수: 10987 / 추천수: 1899


FD_DSC00010.jpg (172.5 KB)
1   2008-06-20 16:15:28
노란측범잠자리 입니다. 측범류는 더듬이가 적고 짧으며, 굵죠..그런데 이건 하천에서 발견되는데요.
2 차명희   2008-06-24 20:04:04
감사합니다. 청양의 하천(?)에서 건졌어요.
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (86)   측범과 (48)
    장수과 (13)   독수리과 (0)   청동과 (14)   잔산과 (15)   잠자리과 (88)   수채Q&A (54)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
탈피각인데요.. 알아볼 수 있을지요?
차명희
측범과
h:10987 c:2 v:1899
2008-06-20 15:35
무슨 잠자리유충 인가요?
박지훈
측범과
h:10936 c:3 v:1861
2005-10-01 17:17
어리장수의 호흡

측범과
h:10483 v:1799
2004-06-19 10:47
가시측범

측범과
h:9653 v:1714
2004-05-14 09:18
어리장수잠자리

측범과
h:10143 v:1674
2004-05-14 09:13
마아키

측범과
h:9454 c:2 v:1630
2008-07-31 23:42
흐리고 바람부니까~

측범과
h:9365 c:1 v:1536
2008-11-18 00:52
안경재비측범

측범과
h:9367 c:2 v:1514
2004-08-17 23:41
자루측범잠자리(Burmagomphus collaris)

측범과
h:7652 c:3 v:1491
2011-02-21 22:06
이거 뭐에요?
철써기
측범과
h:8951 c:3 v:1490
2008-07-29 20:11
가시측범잠자리(Trigomphus citimus)

측범과
h:7665 c:2 v:1469
2011-03-01 23:56
집 어항에 남아있는 아가들 #1...

측범과
h:8323 c:2 v:1462
2009-04-25 12:14
자루측범잠자리(Burmagomphus collaris)

측범과
h:6939 c:2 v:1444
2011-04-23 17:32
산측범? 노란배측범?
새벽들
측범과
h:6485 c:4 v:1439
2012-10-29 18:49
동면중...

측범과
h:7159 c:2 v:1417
2015-12-19 15:47
마아키측범잠자리(Anisogomphus maacki)

측범과
h:8118 c:1 v:1415
2010-05-23 16:46
가시측범잠자리(Trigomphus citimus)

측범과
h:7765 c:2 v:1408
2010-03-16 19:14
영월에는...

측범과
h:7573 c:2 v:1408
2011-10-03 02:34
둘 다 같은종인가요?

측범과
h:7469 c:1 v:1402
2011-03-14 22:47
어리장수잠자리 수채

측범과
h:8273 c:1 v:1370
2009-10-19 21:49
1   2   3  
    
Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by DQ