Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

1
2
3
도깨비왕잠자리유충의 공기호흡
별박이류 잠자리의 유충탈피
장수잠자리의유충의 공기호흡
장수잠자리 욘석은 공기호흡이 관찰된지 4일만에 우화해버렸네요
       
제목: 오늘내일 하시던 분들과 사망한 유충

장수과


사진가:

등록일: 2009-06-12 20:40
조회수: 12222 / 추천수: 1637


크기변환_SNC16736.JPG (289.1 KB)
크기변환_SNC16732.JPG (285.5 KB)

More files(1)...
1   2009-06-14 21:20:21

나도 총회갔다 오니 애별이 사망해버렸네.
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (86)   측범과 (48)
    장수과 (13)   독수리과 (0)   청동과 (14)   잔산과 (15)   잠자리과 (88)   수채Q&A (54)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
서울의 장수잠자리

장수과
h:12900 c:8 v:2373
2004-06-24 14:17
장수잠자리유충

장수과
h:12417 c:1 v:2205
2004-05-06 09:33
장수잠자리수채의 먹이먹는모습

장수과
h:9464 c:4 v:1716
2009-11-06 19:52
오늘내일 하시던 분들과 사망한 유충

장수과
h:12222 c:2 v:1637
2009-06-12 20:40
장수잠자리

장수과
h:9189 c:1 v:1613
2009-05-27 14:21
장수잠자리수채 사육기

장수과
h:8899 c:10 v:1607
2009-12-25 23:23
3월의 계곡

장수과
h:9269 c:4 v:1585
2009-03-17 17:57
장수잠자리수채 사육기2

장수과
h:8490 c:4 v:1526
2010-02-05 16:51
장수잠자리(Anotogaster sieboldii)

장수과
h:8404 c:1 v:1509
2010-04-12 00:55
새가족
잠사랑
장수과
h:6903 c:2 v:1483
2012-12-23 22:43
장수잠자리수채 사육기3

장수과
h:8399 c:8 v:1456
2010-04-11 09:32
월동-1
잠사랑
장수과
h:6696 v:1383
2012-12-30 23:35
이름 부탁드립니다.
새벽들
장수과
h:6454 c:3 v:1304
2014-05-11 21:08
1 
  
Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by DQ