Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

얘 자주 퍼오시는 분들은 대체 어디서 어케 퍼오시는거래요??
저는 어쩌다 한마리씩만 겨우 얻어 걸리던데...@_@;;;
       
제목: 하나만 올리면 정없으니까...흐흐...

청동과


사진가: * http://blog.daum.net/odonatakorea

등록일: 2015-06-05 22:50
조회수: 5095 / 추천수: 834


DSC_5867_ss.jpg (261.6 KB)
1 잠자리헌터   2015-06-06 10:04:14
아~귀엽어라.....
2   2015-06-08 14:21:54
들르는 곳이 다를겨~~
서울 오면 번개하구 내려가~~
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (86)   측범과 (48)
    장수과 (14)   독수리과 (0)   청동과 (15)   잔산과 (16)   잠자리과 (86)   수채Q&A (52)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
노란잔산잠자리, Macromia daimoji

잔산과
h:151 v:13
2019-05-08 08:59
왕잠자리 또는 먹줄왕잠자리 유충
박지환
왕잠과
h:1657 c:2 v:325
2018-08-06 01:06
금산에도 있군요...

측범과
h:1765 c:2 v:309
2018-06-06 23:44
일반적이지 않은 조합....

청동과
h:3702 v:639
2017-08-03 22:49
화순에도 있군요...ㅎ

측범과
h:3323 c:1 v:549
2017-05-15 00:24
한성큼 다가온 봄

측범과
h:3996 c:1 v:669
2017-02-15 16:02
어리장수잠자리
박지환
수채Q&A
h:4978 c:1 v:698
2016-03-29 20:42
어리측범잠자리

측범과
h:4669 c:1 v:640
2016-03-25 18:53
동면중...

측범과
h:4564 c:2 v:763
2015-12-19 15:47
겨울준비중...

측범과
h:4315 c:3 v:662
2015-12-02 00:22
개미허리&한국개미허리 서식하천 발견

왕잠과
h:4418 c:4 v:752
2015-11-29 03:46
강원도 횡성

왕잠과
h:4229 c:3 v:687
2015-10-19 03:39
누구의 아가일까요?

왕잠과
h:4004 c:3 v:650
2015-10-06 10:02
boyeria jamjari 추가 서식지

왕잠과
h:4128 c:1 v:653
2015-06-19 21:21
하나만 올리면 정없으니까...흐흐...

청동과
h:5095 c:2 v:834
2015-06-05 22:50
역시...

청실과
h:4602 c:1 v:784
2015-06-05 22:48
우화중인 물잠자리
이상욱
물잠과
h:4423 c:2 v:731
2015-05-21 18:04
밑노란 맞나요?
이상욱
청동과
h:4983 c:1 v:927
2015-05-21 17:55
쨔쟌~

측범과
h:4545 c:3 v:722
2015-05-08 12:52
우~와~~
이상욱
물잠과
h:4418 c:2 v:695
2015-04-02 09:50
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 18   [다음 10개]
    
Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by DQ