Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

1동정: 한국개미허리왕잠자리
2동정: 개미허리왕잠자리
3동정:개미허리왕잠자리
지난 달 한국개미허리가 서식하는 하천을 재탐사하여 개미허리왕잠자리(구개미)가 서식하는 것이 관찰되었습니다.

한 수계 2종이 서식하는 곳이 처음으로 나왔네요 ^^

이외 한국개미허리왕잠자리가 서식하는 하천이 추가로 관찰되어 서식지 분포도 최남단 기록이 바뀌었습니다.
       
제목: 개미허리&한국개미허리 서식하천 발견

왕잠과


사진가:

등록일: 2015-11-29 03:46
조회수: 3518 / 추천수: 562


151024_b_jamjari_0183.JPG (185.1 KB)
151128_b_maclachlani_06163.JPG (226.1 KB)

More files(1)...
1   2015-12-01 22:49:32
와우~~~~
개체수도 아주 많군요.
멋찐 탐사가 기대됩니다.
2   2015-12-02 00:17:24
우어어어~
저도 낼 휴가내버리고 계곡을 가야하나요...>_<"
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (86)   측범과 (48)
    장수과 (14)   독수리과 (0)   청동과 (15)   잔산과 (15)   잠자리과 (86)   수채Q&A (52)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
왕잠자리 또는 먹줄왕잠자리 유충
박지환
왕잠과
h:546 c:2 v:115
2018-08-06 01:06
금산에도 있군요...

측범과
h:731 c:2 v:122
2018-06-06 23:44
일반적이지 않은 조합....

청동과
h:2591 v:403
2017-08-03 22:49
화순에도 있군요...ㅎ

측범과
h:2465 c:1 v:345
2017-05-15 00:24
한성큼 다가온 봄

측범과
h:3030 c:1 v:471
2017-02-15 16:02
어리장수잠자리
박지환
수채Q&A
h:4172 c:1 v:524
2016-03-29 20:42
어리측범잠자리

측범과
h:3862 c:1 v:456
2016-03-25 18:53
동면중...

측범과
h:3709 c:2 v:571
2015-12-19 15:47
겨울준비중...

측범과
h:3479 c:3 v:476
2015-12-02 00:22
개미허리&한국개미허리 서식하천 발견

왕잠과
h:3518 c:4 v:562
2015-11-29 03:46
강원도 횡성

왕잠과
h:3367 c:3 v:511
2015-10-19 03:39
누구의 아가일까요?

왕잠과
h:3164 c:3 v:457
2015-10-06 10:02
boyeria jamjari 추가 서식지

왕잠과
h:3379 c:1 v:503
2015-06-19 21:21
하나만 올리면 정없으니까...흐흐...

청동과
h:4125 c:2 v:618
2015-06-05 22:50
역시...

청실과
h:3770 c:1 v:573
2015-06-05 22:48
우화중인 물잠자리
이상욱
물잠과
h:3636 c:2 v:555
2015-05-21 18:04
밑노란 맞나요?
이상욱
청동과
h:4000 c:1 v:693
2015-05-21 17:55
쨔쟌~

측범과
h:3595 c:2 v:556
2015-05-08 12:52
우~와~~
이상욱
물잠과
h:3664 c:2 v:526
2015-04-02 09:50
유충의 서식지별 분류

수채Q&A
h:3491 c:1 v:527
2015-04-01 11:25
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 18   [다음 10개]
    
Copyright 1999-2018 Zeroboard / skin by DQ