Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

1
2
3
비가 와서 황줄우화했나 보러 갔는데요.
우화각 2개 보고 성충은 못봤네요
그외 우화대기4마리도 보았습니다.
       
제목: 황줄왕잠자리 수면호흡

왕잠과


사진가: * http://blog.naver.com/wingdragon3

등록일: 2012-07-11 22:26
조회수: 3967 / 추천수: 633


IMG_1375.JPG (143.6 KB)
IMG_1349.JPG (271.3 KB)

More files(1)...
1   2012-07-12 08:57:51
야생 이런 장면 별로 본 적 없음~~
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (86)   측범과 (48)
    장수과 (14)   독수리과 (0)   청동과 (15)   잔산과 (16)   잠자리과 (87)   수채Q&A (52)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
동정질문 - 깃동, 들깃동, 흰얼굴좀????
윤성수
잠자리과
h:28 c:2 v:2
2019-07-17 17:40
노란잔산잠자리, Macromia daimoji

잔산과
h:368 v:63
2019-05-08 08:59
왕잠자리 또는 먹줄왕잠자리 유충
박지환
왕잠과
h:1875 c:2 v:370
2018-08-06 01:06
금산에도 있군요...

측범과
h:1926 c:2 v:353
2018-06-06 23:44
화순에도 있군요...ㅎ

측범과
h:3479 c:1 v:593
2017-05-15 00:24
한국개미허리왕잠자리 우화

왕잠과
h:3841 c:2 v:632
2012-07-09 04:02
된장잠자리 수채
잠사랑
잠자리과
h:3852 v:615
2012-10-25 23:28
한참 월동중
잠사랑
왕잠과
h:3868 c:1 v:682
2012-12-09 19:01
일반적이지 않은 조합....

청동과
h:3873 v:694
2017-08-03 22:49
두점배좀이...

잠자리과
h:3898 c:4 v:656
2012-10-17 00:20
꼬마측범 보러 갔었는데...

잠자리과
h:3903 v:618
2012-05-04 02:44
황줄서식 가능지 재탐사 결과

왕잠과
h:3928 c:5 v:689
2012-05-22 10:27
정체가??

잠자리과
h:3929 c:8 v:631
2012-04-26 22:08
배치레의 탈피
잠사랑
잠자리과
h:3930 c:1 v:684
2012-12-09 19:09
이럴 줄 알았드랬어요...ㅠ_ㅠ

잠자리과
h:3942 c:2 v:664
2012-05-11 18:07
한국개미허리왕잠자리 우화준비

왕잠과
h:3952 c:5 v:688
2012-07-02 06:45
[한국개미허리] 홍천강 지류

왕잠과
h:3965 c:1 v:627
2012-05-13 00:48
황줄왕잠자리 수면호흡

왕잠과
h:3967 c:1 v:633
2012-07-11 22:26
[탐사]한국개미허리 종령

왕잠과
h:3969 c:2 v:655
2012-05-08 00:36
등검은실잠자리가 맞나요?
새벽들
수채Q&A
h:3970 c:2 v:700
2012-04-26 18:11
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 18   [다음 10개]
    
Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by DQ