Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

1
2
3
비가 와서 황줄우화했나 보러 갔는데요.
우화각 2개 보고 성충은 못봤네요
그외 우화대기4마리도 보았습니다.
       
제목: 황줄왕잠자리 수면호흡

왕잠과


사진가: * http://blog.naver.com/wingdragon3

등록일: 2012-07-11 22:26
조회수: 4185 / 추천수: 737


IMG_1375.JPG (143.6 KB)
IMG_1349.JPG (271.3 KB)

More files(1)...
1   2012-07-12 08:57:51
야생 이런 장면 별로 본 적 없음~~
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (86)   측범과 (48)
    장수과 (14)   독수리과 (0)   청동과 (15)   잔산과 (17)   잠자리과 (88)   수채Q&A (52)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
노란잔산잠자리

잔산과
h:26 c:1 v:2
2019-11-07 10:05
동정질문 - 깃동, 들깃동, 흰얼굴좀????
윤성수
잠자리과
h:401 c:2 v:92
2019-07-17 17:40
밀잠자리류 수채
장서준
잠자리과
h:402 c:2 v:90
2019-07-24 17:30
노란잔산잠자리, Macromia daimoji

잔산과
h:622 v:144
2019-05-08 08:59
금산에도 있군요...

측범과
h:2218 c:2 v:444
2018-06-06 23:44
왕잠자리 또는 먹줄왕잠자리 유충
박지환
왕잠과
h:2221 c:2 v:465
2018-08-06 01:06
화순에도 있군요...ㅎ

측범과
h:3740 c:1 v:680
2017-05-15 00:24
한국개미허리왕잠자리 우화

왕잠과
h:4032 c:2 v:717
2012-07-09 04:02
된장잠자리 수채
잠사랑
잠자리과
h:4050 v:710
2012-10-25 23:28
한참 월동중
잠사랑
왕잠과
h:4089 c:1 v:777
2012-12-09 19:01
두점배좀이...

잠자리과
h:4102 c:4 v:752
2012-10-17 00:20
꼬마측범 보러 갔었는데...

잠자리과
h:4122 v:714
2012-05-04 02:44
정체가??

잠자리과
h:4130 c:8 v:719
2012-04-26 22:08
황줄서식 가능지 재탐사 결과

왕잠과
h:4141 c:5 v:787
2012-05-22 10:27
이럴 줄 알았드랬어요...ㅠ_ㅠ

잠자리과
h:4158 c:2 v:755
2012-05-11 18:07
등검은실잠자리가 맞나요?
새벽들
수채Q&A
h:4163 c:2 v:798
2012-04-26 18:11
배치레의 탈피
잠사랑
잠자리과
h:4163 c:1 v:791
2012-12-09 19:09
[한국개미허리] 홍천강 지류

왕잠과
h:4168 c:1 v:711
2012-05-13 00:48
[탐사]한국개미허리 종령

왕잠과
h:4173 c:2 v:745
2012-05-08 00:36
왕잠자리의 우화3
잠사랑
왕잠과
h:4175 c:1 v:771
2012-10-26 15:42
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 18   [다음 10개]
    
Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by DQ