Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

작았을 적에는 완전히 검은색이었습니다.
머리모양은 별박이류처럼 중절모자형입니다.
*
       
제목: 도깨비왕잠자리

왕잠과


사진가: * http://www.jasa.pe.kr

등록일: 2004-06-04 11:01
조회수: 9153 / 추천수: 1308


martiniDSC00769.jpg (163.8 KB)
1   2004-06-04 11:56:03
조만간 우화할때가 되가는데...아직인가요?? 많이 기대되는데...^^
2 이모씨   2004-06-30 18:20:41 [삭제]
엠창건다
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (86)   측범과 (48)
    장수과 (14)   독수리과 (0)   청동과 (15)   잔산과 (17)   잠자리과 (88)   수채Q&A (53)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
잠자리유충의 개요

수채Q&A
h:8642 v:1344
2003-12-27 21:57
밀잠자리붙이

잠자리과
h:7909 c:3 v:1144
2004-02-15 19:57
긴무늬왕잠자리

왕잠과
h:9102 c:7 v:1401
2004-02-15 20:07
성장에 따른 왕잠자리유충의 복안변화

왕잠과
h:10244 c:6 v:1280
2004-02-24 09:48
물잠자리유충

물잠과
h:9190 c:2 v:1273
2004-03-02 09:35
왕과 먹줄

왕잠과
h:10221 c:5 v:1760
2004-03-07 17:34
밀과 큰밀잠자리

잠자리과
h:8407 c:5 v:1352
2004-03-10 14:08
밀잠자리 유충

잠자리과
h:9815 v:1699
2004-03-19 15:33
먹줄왕수면호흡

왕잠과
h:9495 c:2 v:1525
2004-03-20 09:34
먹줄왕잠자리

왕잠과
h:10460 v:1619
2004-03-20 09:41
중간밀잠자리

잠자리과
h:9161 c:1 v:1404
2004-03-20 09:43
넉점박이잠자리

잠자리과
h:9153 c:2 v:1468
2004-03-21 21:33
배치레잠자리

잠자리과
h:8796 c:8 v:1341
2004-04-13 10:23
큰밀잠자리

잠자리과
h:8967 v:1369
2004-04-13 10:27
장수잠자리유충

장수과
h:10495 c:1 v:1665
2004-05-06 09:33
어리장수잠자리

측범과
h:8541 v:1240
2004-05-14 09:13
가시측범

측범과
h:8136 v:1282
2004-05-14 09:18
산잠자리

잔산과
h:8656 c:5 v:1372
2004-06-04 10:53
도깨비왕잠자리

왕잠과
h:9153 c:2 v:1308
2004-06-04 11:01
어리장수의 호흡

측범과
h:8819 v:1324
2004-06-19 10:47
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 18   [다음 10개]
    
Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by DQ