Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

아이들 외가 해미를 다녀 왔습니다.
전 역시 이곳 저곳 물속을 뒤지기 바빴지요..^^
정말 멋찐 산속의 연못을 발견했고 그곳에서 왕잠유충을 십여마리 건졌는데 아쉽게도
별박이류는 없고 전부 일반왕잠자리인듯 싶네요..
물잠자리가 많이 있는 곳이어서 유충3마리를 가져 왔지만 경험상 수질이 조금만 떨어져도 살지를 못하여 관찰용을 사용해야 할 듯...
쇠측은 정말 엄청많은곳....
모래 한번 떠서 많게는 20여마리의 유충이 잡힐 정도....
저번경험 때문에 몇마리만 가져와서 공기투입을 하고 있습니다.
그외 가시측추정 3마리 큰밀 2마리....별다른 유충은 보이지 않고 청실류 1마리가 있었는데 그릇에 밤에 기온이 떨어지니 물속에서 동사 하더군요...

       
제목: 물잠자리유충

물잠과


사진가: * http://www.jasa.pe.kr

등록일: 2004-03-02 09:35
조회수: 8974 / 추천수: 1246


japonica.jpg (119.6 KB)
1   2004-03-02 12:02:17
산속연못이면 먹줄왕이겠네요...구분을 하신다면 잘 아시겠지만......아..저도 돌아다니고 싶은데 아직은 때가 아니네요...언젠가 돌아갈때가 되면...유충을 떠가지고 갈께요..특이한 유충들을 몰래 가지고..^^
2   2004-03-02 15:13:34
잘 살려서 토착화 시키자..ㅎㅎ
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (86)   측범과 (48)
    장수과 (14)   독수리과 (0)   청동과 (15)   잔산과 (16)   잠자리과 (88)   수채Q&A (52)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
잠자리유충의 개요

수채Q&A
h:8444 v:1300
2003-12-27 21:57
밀잠자리붙이

잠자리과
h:7735 c:3 v:1108
2004-02-15 19:57
긴무늬왕잠자리

왕잠과
h:8872 c:7 v:1355
2004-02-15 20:07
성장에 따른 왕잠자리유충의 복안변화

왕잠과
h:9999 c:6 v:1245
2004-02-24 09:48
물잠자리유충

물잠과
h:8974 c:2 v:1246
2004-03-02 09:35
왕과 먹줄

왕잠과
h:9997 c:5 v:1693
2004-03-07 17:34
밀과 큰밀잠자리

잠자리과
h:8191 c:5 v:1304
2004-03-10 14:08
밀잠자리 유충

잠자리과
h:9609 v:1646
2004-03-19 15:33
먹줄왕수면호흡

왕잠과
h:9278 c:2 v:1457
2004-03-20 09:34
먹줄왕잠자리

왕잠과
h:10230 v:1559
2004-03-20 09:41
중간밀잠자리

잠자리과
h:8957 c:1 v:1355
2004-03-20 09:43
넉점박이잠자리

잠자리과
h:8923 c:2 v:1409
2004-03-21 21:33
배치레잠자리

잠자리과
h:8599 c:8 v:1288
2004-04-13 10:23
큰밀잠자리

잠자리과
h:8765 v:1314
2004-04-13 10:27
장수잠자리유충

장수과
h:10258 c:1 v:1606
2004-05-06 09:33
어리장수잠자리

측범과
h:8358 v:1202
2004-05-14 09:13
가시측범

측범과
h:7942 v:1238
2004-05-14 09:18
산잠자리

잔산과
h:8436 c:5 v:1327
2004-06-04 10:53
도깨비왕잠자리

왕잠과
h:8921 c:2 v:1262
2004-06-04 11:01
어리장수의 호흡

측범과
h:8582 v:1263
2004-06-19 10:47
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 18   [다음 10개]
    
Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by DQ