Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

1
2
오늘 드디어 미세하나마 그차이를 발견....
약 10여마리 비교해 본 결과 같은 이치이어서 구별점으로 삼아도 될듯싶네요

       
제목: 왕과 먹줄

왕잠과


사진가: * http://www.jasa.pe.kr

등록일: 2004-03-07 17:34
조회수: 10220 / 추천수: 1760


kingbeet640.jpg (108.6 KB)
kingbeet.jpg (245.3 KB)
1   2004-03-07 17:45:23
위으 사진은 각기 4마리의 다른 왕잠 먹줄의 사진입니다.

1. 아랫입술의 작은집게이빨이 왕잠은 각이 직각으로 구부러진 사각형태
먹줄은 밋밋한 각으로 약간 뽀족하고
2. 이빨밑의 홈이 왕잠은 넓고 먹줄은 쫍고
3.그 홈이 시작되는 부분과 눈옆의 잇몸(?)까지 연결된 선이 왕잠은 직선으로 오다가 휘어지나 먹줄은 완만한 곡선형태...
2   2004-03-07 17:45:48
스크린샷은 눌러 크게 볼수 있습니다
3   2004-03-07 21:43:21
아, 그렇군요. 사진을 보니 분명하군요.
집에 있는 것들을 살펴 봐야 겠어요.
4   2004-03-08 14:57:47
오우...그간 멋진사진이 올라왔네요...누님집에서 잠시 가있는동안...^^
5 한지훈   2009-02-12 21:24:10 [삭제]
좋은글 잘보고갑니다^^ 책에서도 봣지만 역시 신기하네요^^
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (86)   측범과 (48)
    장수과 (14)   독수리과 (0)   청동과 (15)   잔산과 (17)   잠자리과 (88)   수채Q&A (53)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
잠자리유충의 개요

수채Q&A
h:8642 v:1344
2003-12-27 21:57
밀잠자리붙이

잠자리과
h:7909 c:3 v:1144
2004-02-15 19:57
긴무늬왕잠자리

왕잠과
h:9101 c:7 v:1401
2004-02-15 20:07
성장에 따른 왕잠자리유충의 복안변화

왕잠과
h:10244 c:6 v:1280
2004-02-24 09:48
물잠자리유충

물잠과
h:9190 c:2 v:1273
2004-03-02 09:35
왕과 먹줄

왕잠과
h:10220 c:5 v:1760
2004-03-07 17:34
밀과 큰밀잠자리

잠자리과
h:8407 c:5 v:1352
2004-03-10 14:08
밀잠자리 유충

잠자리과
h:9815 v:1699
2004-03-19 15:33
먹줄왕수면호흡

왕잠과
h:9495 c:2 v:1525
2004-03-20 09:34
먹줄왕잠자리

왕잠과
h:10460 v:1619
2004-03-20 09:41
중간밀잠자리

잠자리과
h:9160 c:1 v:1404
2004-03-20 09:43
넉점박이잠자리

잠자리과
h:9153 c:2 v:1468
2004-03-21 21:33
배치레잠자리

잠자리과
h:8796 c:8 v:1341
2004-04-13 10:23
큰밀잠자리

잠자리과
h:8967 v:1369
2004-04-13 10:27
장수잠자리유충

장수과
h:10494 c:1 v:1665
2004-05-06 09:33
어리장수잠자리

측범과
h:8541 v:1240
2004-05-14 09:13
가시측범

측범과
h:8136 v:1282
2004-05-14 09:18
산잠자리

잔산과
h:8656 c:5 v:1372
2004-06-04 10:53
도깨비왕잠자리

왕잠과
h:9153 c:2 v:1308
2004-06-04 11:01
어리장수의 호흡

측범과
h:8819 v:1324
2004-06-19 10:47
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 18   [다음 10개]
    
Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by DQ