Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

틀림이 없는 ...
어쩌면 전에 올린 한빈네 사진과 비슷하긴 한데 배밑 배가시가  없는 것이 차이점..
오늘 드렸으니 잘 비교 하면 차이점이 발견될 듯....
       
제목: 넉점박이잠자리

잠자리과


사진가: * http://www.jasa.pe.kr

등록일: 2004-03-21 21:33
조회수: 9234 / 추천수: 1500


maculata.jpg (163.6 KB)
1   2004-03-21 22:09:43
배밑에가 자국이나 색깔이 아니었나요?...튀어나왔었나...음.....암튼...우화해봐야 알겠지만....전에도 말했지만..넉점박이아니면..홀쭉밀이라고 찍습니다요....크기가 작으면 배치레일수도....^^
2   2004-04-25 22:31:27
이 녀석에서 넉점박이가 나왔어요.
우화전 10번 정도 떨어지면서 스트레스를 받았는지
다리 하나가 안빠져서 기형이 되었어요. 그래서 사진은 못올리고...
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (85)   측범과 (48)
    장수과 (13)   독수리과 (0)   청동과 (14)   잔산과 (15)   잠자리과 (88)   수채Q&A (52)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
잠자리유충의 개요

수채Q&A
h:8715 v:1367
2003-12-27 21:57
밀잠자리붙이

잠자리과
h:7986 c:3 v:1170
2004-02-15 19:57
긴무늬왕잠자리

왕잠과
h:9178 c:7 v:1426
2004-02-15 20:07
성장에 따른 왕잠자리유충의 복안변화

왕잠과
h:10343 c:6 v:1309
2004-02-24 09:48
물잠자리유충

물잠과
h:9282 c:2 v:1304
2004-03-02 09:35
왕과 먹줄

왕잠과
h:10292 c:5 v:1784
2004-03-07 17:34
밀과 큰밀잠자리

잠자리과
h:8488 c:5 v:1373
2004-03-10 14:08
밀잠자리 유충

잠자리과
h:9895 v:1732
2004-03-19 15:33
먹줄왕수면호흡

왕잠과
h:9572 c:2 v:1552
2004-03-20 09:34
먹줄왕잠자리

왕잠과
h:10535 v:1634
2004-03-20 09:41
중간밀잠자리

잠자리과
h:9239 c:1 v:1425
2004-03-20 09:43
넉점박이잠자리

잠자리과
h:9234 c:2 v:1500
2004-03-21 21:33
배치레잠자리

잠자리과
h:8875 c:8 v:1361
2004-04-13 10:23
큰밀잠자리

잠자리과
h:9049 v:1390
2004-04-13 10:27
장수잠자리유충

장수과
h:10571 c:1 v:1687
2004-05-06 09:33
어리장수잠자리

측범과
h:8618 v:1258
2004-05-14 09:13
가시측범

측범과
h:8203 v:1307
2004-05-14 09:18
산잠자리

잔산과
h:8742 c:5 v:1402
2004-06-04 10:53
도깨비왕잠자리

왕잠과
h:9243 c:2 v:1335
2004-06-04 11:01
어리장수의 호흡

측범과
h:8904 v:1351
2004-06-19 10:47
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 18   [다음 10개]
    
Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by DQ