Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

유충
*
       
제목: 산잠자리

잔산과


사진가: * http://www.jasa.pe.kr

등록일: 2004-06-04 10:53
조회수: 8656 / 추천수: 1372


eleganslarva.jpg (122.6 KB)
1   2004-06-04 11:51:10
흠야...선명하네요...^^
2   2004-06-04 13:31:47
사진이여..^^
3 ㅎㅎ   2004-10-27 23:04:59 [삭제]
거미아니예유???
4 정용철   2006-07-15 04:49:01 [삭제]
이게 잔산잠자리가 아닌 산잠자리의 유충이라면 지금까지 제가 잘못 알고 있었던 걸까요?
잔산잠자리가 산잠자리보다 크지 않습니까?
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (86)   측범과 (48)
    장수과 (14)   독수리과 (0)   청동과 (15)   잔산과 (17)   잠자리과 (88)   수채Q&A (53)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
왕과 먹줄

왕잠과
h:10222 c:5 v:1760
2004-03-07 17:34
밀잠자리 유충

잠자리과
h:9815 v:1700
2004-03-19 15:33
장수잠자리유충

장수과
h:10496 c:1 v:1665
2004-05-06 09:33
또 유충

청실과
h:9752 c:6 v:1661
2007-06-21 09:18
먹줄왕잠자리

왕잠과
h:10461 v:1619
2004-03-20 09:41
서울의 장수잠자리

장수과
h:10569 c:8 v:1569
2004-06-24 14:17
The Larva

청실과
h:9287 c:4 v:1543
2008-07-28 10:12
집에 남아있는 아가들 #2...

잔산과
h:7750 c:1 v:1527
2009-04-25 12:16
먹줄왕수면호흡

왕잠과
h:9495 c:2 v:1525
2004-03-20 09:34
탈피각인데요.. 알아볼 수 있을지요?
차명희
측범과
h:9439 c:2 v:1481
2008-06-20 15:35
넉점박이잠자리

잠자리과
h:9154 c:2 v:1468
2004-03-21 21:33
도꺠비 왕잠자리 수채
들꽃지기
왕잠과
h:8171 c:6 v:1453
2009-06-22 21:10
무슨 잠자리유충 인가요?
박지훈
측범과
h:9383 c:3 v:1424
2005-10-01 17:17
투명곤충-II

청실과
h:8951 c:4 v:1411
2008-07-22 10:16
Anax nigrofasciatus

왕잠과
h:8490 c:3 v:1410
2009-01-03 22:10
날개띠좀의 탈피각과 우화

잠자리과
h:8235 c:1 v:1405
2008-07-25 15:12
중간밀잠자리

잠자리과
h:9161 c:1 v:1404
2004-03-20 09:43
긴무늬왕잠자리

왕잠과
h:9103 c:7 v:1401
2004-02-15 20:07
물속의 헌터 (Anax nigrofafasciatus)

왕잠과
h:9424 c:4 v:1386
2008-03-24 10:36
산잠자리

잔산과
h:8656 c:5 v:1372
2004-06-04 10:53
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 18   [다음 10개]
    
Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by DQ