Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

왕잠자리종류 수채인데 누구인가요?
            
제목: 도꺠비 왕잠자리 수채

왕잠과


사진가: 들꽃지기

등록일: 2009-06-22 21:10
조회수: 7678 / 추천수: 1325


DSCN7832.JPG (633.7 KB)
1   2009-06-22 22:27:48
도깨비왕잠자리 입니다.^&
수조에 조금 더 사육하면 독특한 문양의 왕잠자리를 볼 수 있습니다.
2   2009-06-22 23:29:24
혹시 부채장수 유충 사육하시는분 사진좀 올려 주세요...
어리장수 유충처럼 독특하게 생긴 놈중에 하나죠... 저도 본지가 좀 오래됐습니다.
제가 사육할 당시엔 측범종류인걸 몰라서 나뭇가지만 꽂아놓아 우화에도 실패했었죠...
연두색의 부채장수 수채...키우는분 계신가요? ^^
3 들꽃지기   2009-06-23 01:20:54 [삭제]
jasa 님 감사합니다. 그냥 왕잠자리 유충 하고 말았을텐데 덕분에 정확한 이름을 찾았네요. 아침에 아이들 생태교육을 위해 채집했다 다시 놓아준 녀석입니다. 다시 한 번 찾으러 가 보아야겠네요. 그런데 수채를 기르려면 기본조건들을 어떻게 맞춰주어야 하나요? 산소공급, 먹이 등등...
6 들꽃지기   2009-06-23 14:47:08 [삭제]
jasa님 감사합니다.
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
          
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (86)   측범과 (48)
    장수과 (14)   독수리과 (0)   청동과 (15)   잔산과 (16)   잠자리과 (86)   수채Q&A (52)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
왕과 먹줄

왕잠과
h:9702 c:5 v:1588
2004-03-07 17:34
밀잠자리 유충

잠자리과
h:9304 v:1545
2004-03-19 15:33
장수잠자리유충

장수과
h:9926 c:1 v:1509
2004-05-06 09:33
또 유충

청실과
h:9272 c:6 v:1498
2007-06-21 09:18
먹줄왕잠자리

왕잠과
h:9945 v:1456
2004-03-20 09:41
서울의 장수잠자리

장수과
h:9945 c:8 v:1389
2004-06-24 14:17
The Larva

청실과
h:8810 c:4 v:1382
2008-07-28 10:12
먹줄왕수면호흡

왕잠과
h:8985 c:2 v:1359
2004-03-20 09:34
탈피각인데요.. 알아볼 수 있을지요?
차명희
측범과
h:8945 c:2 v:1336
2008-06-20 15:35
도꺠비 왕잠자리 수채
들꽃지기
왕잠과
h:7678 c:6 v:1325
2009-06-22 21:10
넉점박이잠자리

잠자리과
h:8629 c:2 v:1308
2004-03-21 21:33
무슨 잠자리유충 인가요?
박지훈
측범과
h:8885 c:3 v:1286
2005-10-01 17:17
Anax nigrofasciatus

왕잠과
h:8018 c:3 v:1277
2009-01-03 22:10
날개띠좀의 탈피각과 우화

잠자리과
h:7766 c:1 v:1270
2008-07-25 15:12
긴무늬왕잠자리

왕잠과
h:8610 c:7 v:1268
2004-02-15 20:07
투명곤충-II

청실과
h:8471 c:4 v:1268
2008-07-22 10:16
중간밀잠자리

잠자리과
h:8683 c:1 v:1261
2004-03-20 09:43
물속의 헌터 (Anax nigrofafasciatus)

왕잠과
h:8911 c:4 v:1241
2008-03-24 10:36
산잠자리

잔산과
h:8146 c:5 v:1230
2004-06-04 10:53
잠자리유충의 개요

수채Q&A
h:8200 v:1226
2003-12-27 21:57
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 18   [다음 10개]
    
Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by DQ