Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

1
2
그냥 밀잠은 아닌거 같고
중간밀이나 큰밀인거 같은데요.동정좀 알려주세요.

산골마을내 개울의 물이 고인 웅덩이에서 채집되었습니다.
       
제목: 중간밀잠자리 수채

잠자리과


사진가:

등록일: 2010-03-15 16:27
조회수: 5184 / 추천수: 784


크기변환_DSC_1845.JPG (205.1 KB)
크기변환_사본__DSC_1845.jpg (418.0 KB)
1   2010-03-15 22:23:29
수채 게시판보니 "푸른색"이 돌면 중간밀이라 그러네요.. 중간밀로 찍어봅니다 ^^;
2 미리내   2010-03-16 00:08:38
오옷..중간밀인가요!!?귀한 녀석이군요..
3   2010-03-16 09:18:19
이러한 형태는 중간밀이 맞습니다.
밀잠의 가능성은 0 이고 큰밀 또한 등가시가 있으니 구별이 되지요.
시아를 보니 곧 우화하겠군요.
4   2010-03-16 09:51:49
그렇군요. 홀쭉해서 중간밀같았는데 채집된곳이 쇠측범도 있는 마을 작은 개울이라
큰밀가능성도 배제할수없어서 ^^;
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (86)   측범과 (48)
    장수과 (14)   독수리과 (0)   청동과 (15)   잔산과 (16)   잠자리과 (87)   수채Q&A (52)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
장수잠자리수채 사육기3

장수과
h:6265 c:8 v:865
2010-04-11 09:32
물잠자리(Calopteryx japonica)

물잠과
h:6100 c:6 v:989
2010-04-06 19:04
쇠측범잠자리(Davidius lunatus)

측범과
h:5664 c:1 v:864
2010-04-06 18:57
긴꼬리고추잠 부화 후 2개월...

잠자리과
h:4705 c:2 v:725
2010-04-05 00:53
실잠자리류 애벌레입니다.
새벽들
실잠과
h:6211 c:2 v:945
2010-03-30 18:30
수채 동정 좀 부탁드립니다.
새벽들
잠자리과
h:5216 c:2 v:728
2010-03-30 18:02
가시측범잠자리(Trigomphus citimus)

측범과
h:5914 c:2 v:904
2010-03-16 19:14
왕잠자리류 애벌레입니다.
새벽들
왕잠과
h:5382 c:6 v:818
2010-03-15 19:11
중간밀잠자리 수채

잠자리과
h:5184 c:4 v:784
2010-03-15 16:27
겨울을 마치며..

왕잠과
h:5384 c:5 v:790
2010-03-02 01:55
긴꼬리고추잠 부화 3주차...

잠자리과
h:4837 c:6 v:667
2010-02-27 02:14
누구인가요???
장현규
수채Q&A
h:5278 c:5 v:794
2010-02-12 16:39
장수잠자리수채 사육기2

장수과
h:6453 c:4 v:965
2010-02-05 16:51
긴꼬리고추잠 부화!

잠자리과
h:5160 c:8 v:740
2010-02-04 11:23
황줄왕잠자리수채의 근성

왕잠과
h:5614 c:4 v:855
2010-01-11 17:02
장수잠자리수채 사육기

장수과
h:6796 c:10 v:1032
2009-12-25 23:23
왕잠자리과 Anax속 유충구별하기

왕잠과
h:5786 c:2 v:888
2009-12-19 09:34
밀잠자리 유충의 반항??

잠자리과
h:5564 c:1 v:824
2009-12-16 18:30
긴무늬왕잠자리수채

왕잠과
h:5655 c:8 v:828
2009-11-28 22:40
장수잠자리수채의 먹이먹는모습

장수과
h:7190 c:4 v:1057
2009-11-06 19:52
[이전 10개]   1  .. 11   12   13   14   15   16   17   18  
      
Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by DQ