Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

1
2
오늘(3월15일) 본 것입니다. 왕잠자리류의 애벌레인데 정확한 종 이름이 궁금합니다. 부탁합니다.
       
제목: 왕잠자리류 애벌레입니다.

왕잠과


사진가: 새벽들

등록일: 2010-03-15 19:11
조회수: 5382 / 추천수: 818


a0315_1_1.jpg (73.4 KB)
A0315_1_3.jpg (75.2 KB)
1   2010-03-15 22:01:21
유충은 박식하지 못한 편인데, 제 느낌에는 먹줄왕잠자리 수채 같네요 ^^
산속 연못에서 채집하셨다는 90프로 이상이 먹줄왕 수채일 가능성이 높구요..
논이나 그런 웅덩이에서 채집하신 거라면 왕잠자리 수채일 가능성이 높을 것 같습니다 ^^
2   2010-03-15 22:05:18
그림이 안보이네요...;;;
3   2010-03-15 22:22:06
먹줄의 포스가 느껴지는군요
4   2010-03-16 09:16:19
먹줄왕잠자리 유충입니다.
현재의 사진으로 정확한 분류키가 없지만 배끝의 항측편으로 일부 구분할 수 있습니다.
무엇보다 많은 왕과 먹줄 유충을 대면해 보면 머리모양과 체형등 전체적인 형태의 차이가 있는데 매우 경험적 주관적이어서 설명은 어렵습니다.
5 미리내   2010-03-16 12:34:02
왕잠류들 머리를 보면 자꾸 에일리언이 생각나네요..;;;
6 새벽들   2010-03-16 15:02:20
모두들 감사드립니다. 먹줄왕잠자리,......감사합니다.
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (86)   측범과 (48)
    장수과 (14)   독수리과 (0)   청동과 (15)   잔산과 (16)   잠자리과 (87)   수채Q&A (52)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
장수잠자리수채 사육기3

장수과
h:6265 c:8 v:865
2010-04-11 09:32
물잠자리(Calopteryx japonica)

물잠과
h:6100 c:6 v:989
2010-04-06 19:04
쇠측범잠자리(Davidius lunatus)

측범과
h:5664 c:1 v:864
2010-04-06 18:57
긴꼬리고추잠 부화 후 2개월...

잠자리과
h:4705 c:2 v:725
2010-04-05 00:53
실잠자리류 애벌레입니다.
새벽들
실잠과
h:6211 c:2 v:945
2010-03-30 18:30
수채 동정 좀 부탁드립니다.
새벽들
잠자리과
h:5216 c:2 v:728
2010-03-30 18:02
가시측범잠자리(Trigomphus citimus)

측범과
h:5914 c:2 v:904
2010-03-16 19:14
왕잠자리류 애벌레입니다.
새벽들
왕잠과
h:5382 c:6 v:818
2010-03-15 19:11
중간밀잠자리 수채

잠자리과
h:5185 c:4 v:784
2010-03-15 16:27
겨울을 마치며..

왕잠과
h:5384 c:5 v:790
2010-03-02 01:55
긴꼬리고추잠 부화 3주차...

잠자리과
h:4837 c:6 v:667
2010-02-27 02:14
누구인가요???
장현규
수채Q&A
h:5278 c:5 v:794
2010-02-12 16:39
장수잠자리수채 사육기2

장수과
h:6453 c:4 v:965
2010-02-05 16:51
긴꼬리고추잠 부화!

잠자리과
h:5160 c:8 v:740
2010-02-04 11:23
황줄왕잠자리수채의 근성

왕잠과
h:5614 c:4 v:855
2010-01-11 17:02
장수잠자리수채 사육기

장수과
h:6796 c:10 v:1032
2009-12-25 23:23
왕잠자리과 Anax속 유충구별하기

왕잠과
h:5786 c:2 v:888
2009-12-19 09:34
밀잠자리 유충의 반항??

잠자리과
h:5564 c:1 v:824
2009-12-16 18:30
긴무늬왕잠자리수채

왕잠과
h:5655 c:8 v:828
2009-11-28 22:40
장수잠자리수채의 먹이먹는모습

장수과
h:7190 c:4 v:1057
2009-11-06 19:52
[이전 10개]   1  .. 11   12   13   14   15   16   17   18  
      
Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by DQ