Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

잠자리는 우화직전에는 물속의 아가미호흡에서 우화를 앞두고 허파호흡으로 물밖생활을 적응하고 있습니다.
종에따란 수시간에서 장수잠자리처럼 수일동안 물밖 적응기간을 가지는 종이 있습니다.

*
       
제목: 어리장수의 호흡

측범과


사진가: * http://www.jasa.pe.kr

등록일: 2004-06-19 10:47
조회수: 8474 / 추천수: 1213


albadaeDSC01319.jpg (123.0 KB)
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (86)   측범과 (48)
    장수과 (14)   독수리과 (0)   청동과 (15)   잔산과 (16)   잠자리과 (87)   수채Q&A (52)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
잠자리유충의 개요

수채Q&A
h:8364 v:1262
2003-12-27 21:57
밀과 큰밀잠자리

잠자리과
h:8087 c:5 v:1255
2004-03-10 14:08
배치레잠자리

잠자리과
h:8483 c:8 v:1241
2004-04-13 10:23
도깨비왕잠자리

왕잠과
h:8811 c:2 v:1216
2004-06-04 11:01
어리장수의 호흡

측범과
h:8474 v:1213
2004-06-19 10:47
물잠자리유충

물잠과
h:8876 c:2 v:1211
2004-03-02 09:35
성장에 따른 왕잠자리유충의 복안변화

왕잠과
h:9889 c:6 v:1195
2004-02-24 09:48
가시측범

측범과
h:7851 v:1193
2004-05-14 09:18
실잠자리유충 확인해주세요
차명희
실잠과
h:7278 c:1 v:1165
2008-06-20 13:56
쇠측범잠자리 수채
들꽃지기
수채Q&A
h:7304 c:2 v:1160
2009-06-26 17:54
어리장수잠자리

측범과
h:8243 v:1153
2004-05-14 09:13
Calopterix japonica

물잠과
h:7762 v:1153
2008-10-20 10:19
큰밀잠자리와 밀잠자리 수채
들꽃지기
잠자리과
h:7054 c:2 v:1149
2009-06-20 13:19
산잠자리(Epophthalmia elegans)

잔산과
h:6073 c:3 v:1146
2011-06-09 10:04
잠자리 수채 동정 부탁드립니다
이상희
수채Q&A
h:9288 c:2 v:1140
2008-08-09 21:30
The Larva

청실과
h:7708 c:3 v:1133
2008-07-17 16:39
물잠자리 탈피각와 우화

물잠과
h:7665 c:2 v:1133
2008-07-25 15:06
sympecma paedisca

청실과
h:8161 c:2 v:1133
2008-11-12 16:30
산잠자리(Epophthalmia elegans)

잔산과
h:6808 c:2 v:1125
2010-06-02 22:47
어떤 유충인지 궁금합니다
이상희
수채Q&A
h:7937 c:5 v:1116
2008-07-30 20:59
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 18   [다음 10개]
      
Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by DQ