Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

1된장잠자리 수채 같은데 무엇인가요?
2실잠자리 수채같은데 무슨 종류인지 궁금합니다
모두 오늘 유기재배 논에서 잡았습니다
       
제목: 잠자리 수채 동정 부탁드립니다

수채Q&A


사진가: 이상희

등록일: 2008-08-09 21:30
조회수: 9517 / 추천수: 1221


IMG_1233.JPG (86.7 KB)
IMG_1246_t.JPG (63.8 KB)
1   2008-08-11 10:04:34
위는 된장잠자리 유충이고 아래의 것은 방울실잠자리 같으나 사진이 작네요. 또 실잠자리의 정확한 동정을 위해서는 꼬리아가미의 옆모습도 필요합니다.
2 kkotmun   2008-08-11 20:25:03 [삭제]
고맙습니다. 다음부터 꼬리아가미 옆모습도 찍겠습니다. 근데 워낙에 작아서 어려움이 많네요
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (86)   측범과 (48)
    장수과 (14)   독수리과 (0)   청동과 (15)   잔산과 (17)   잠자리과 (88)   수채Q&A (52)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
큰밀잠자리

잠자리과
h:8819 v:1343
2004-04-13 10:27
밀과 큰밀잠자리

잠자리과
h:8273 c:5 v:1331
2004-03-10 14:08
잠자리유충의 개요

수채Q&A
h:8520 v:1329
2003-12-27 21:57
배치레잠자리

잠자리과
h:8676 c:8 v:1323
2004-04-13 10:23
어리장수의 호흡

측범과
h:8667 v:1301
2004-06-19 10:47
도깨비왕잠자리

왕잠과
h:9006 c:2 v:1292
2004-06-04 11:01
성장에 따른 왕잠자리유충의 복안변화

왕잠과
h:10081 c:6 v:1272
2004-02-24 09:48
가시측범

측범과
h:8006 v:1267
2004-05-14 09:18
물잠자리유충

물잠과
h:9047 c:2 v:1252
2004-03-02 09:35
실잠자리유충 확인해주세요
차명희
실잠과
h:7456 c:1 v:1234
2008-06-20 13:56
쇠측범잠자리 수채
들꽃지기
수채Q&A
h:7493 c:2 v:1232
2009-06-26 17:54
어리장수잠자리

측범과
h:8419 v:1230
2004-05-14 09:13
산잠자리(Epophthalmia elegans)

잔산과
h:6269 c:3 v:1228
2011-06-09 10:04
큰밀잠자리와 밀잠자리 수채
들꽃지기
잠자리과
h:7247 c:2 v:1223
2009-06-20 13:19
Calopterix japonica

물잠과
h:7918 v:1222
2008-10-20 10:19
잠자리 수채 동정 부탁드립니다
이상희
수채Q&A
h:9517 c:2 v:1221
2008-08-09 21:30
산잠자리(Epophthalmia elegans)

잔산과
h:6998 c:2 v:1212
2010-06-02 22:47
sympecma paedisca

청실과
h:8330 c:2 v:1204
2008-11-12 16:30
The Larva

청실과
h:7880 c:3 v:1203
2008-07-17 16:39
물잠자리 탈피각와 우화

물잠과
h:7846 c:2 v:1201
2008-07-25 15:06
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 18   [다음 10개]
      
Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by DQ