Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

물잠자리의 탈피모습입니다.
처음 봤을 때 우화부전인 줄 알았네요.
요즘 날씨가 더워서
       
제목: Calopterix japonica

물잠과


사진가: * http://www.jasa.pe.kr

등록일: 2008-10-20 10:19
조회수: 7918 / 추천수: 1222


1c_japonica105_2544.jpg (239.8 KB)
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (86)   측범과 (48)
    장수과 (14)   독수리과 (0)   청동과 (15)   잔산과 (17)   잠자리과 (88)   수채Q&A (52)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
큰밀잠자리

잠자리과
h:8820 v:1344
2004-04-13 10:27
잠자리유충의 개요

수채Q&A
h:8534 v:1334
2003-12-27 21:57
밀과 큰밀잠자리

잠자리과
h:8276 c:5 v:1334
2004-03-10 14:08
배치레잠자리

잠자리과
h:8679 c:8 v:1326
2004-04-13 10:23
어리장수의 호흡

측범과
h:8673 v:1306
2004-06-19 10:47
도깨비왕잠자리

왕잠과
h:9010 c:2 v:1295
2004-06-04 11:01
성장에 따른 왕잠자리유충의 복안변화

왕잠과
h:10090 c:6 v:1276
2004-02-24 09:48
가시측범

측범과
h:8011 v:1272
2004-05-14 09:18
물잠자리유충

물잠과
h:9049 c:2 v:1253
2004-03-02 09:35
쇠측범잠자리 수채
들꽃지기
수채Q&A
h:7499 c:2 v:1237
2009-06-26 17:54
실잠자리유충 확인해주세요
차명희
실잠과
h:7464 c:1 v:1235
2008-06-20 13:56
어리장수잠자리

측범과
h:8424 v:1233
2004-05-14 09:13
산잠자리(Epophthalmia elegans)

잔산과
h:6275 c:3 v:1232
2011-06-09 10:04
잠자리 수채 동정 부탁드립니다
이상희
수채Q&A
h:9527 c:2 v:1226
2008-08-09 21:30
큰밀잠자리와 밀잠자리 수채
들꽃지기
잠자리과
h:7251 c:2 v:1226
2009-06-20 13:19
Calopterix japonica

물잠과
h:7918 v:1222
2008-10-20 10:19
산잠자리(Epophthalmia elegans)

잔산과
h:7001 c:2 v:1214
2010-06-02 22:47
The Larva

청실과
h:7883 c:3 v:1206
2008-07-17 16:39
sympecma paedisca

청실과
h:8332 c:2 v:1206
2008-11-12 16:30
물잠자리 탈피각와 우화

물잠과
h:7847 c:2 v:1202
2008-07-25 15:06
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 18   [다음 10개]
      
Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by DQ