Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

산림 근처의 소하천 상류지역에서 발견된 것입니다. 사진기술이 없어 선명하진 않습니다만.
큰밀잠자리 유충같기도 하고...??
아시는 분 답변 부탁합니다.
       
제목: 무슨 잠자리 유충인가요?

수채Q&A


사진가: 심인수

등록일: 2009-08-13 08:20
조회수: 6777 / 추천수: 990


P8080126.JPG (560.9 KB)
1   2009-08-13 09:07:09
고추좀잠자리입니다.
2 쭤버쭤버   2009-08-13 20:22:47
이건 고추좀이군요..아우..수채는 아무리 봐도 모르겠네..ㅡㅡ;;
3 심인수   2009-08-13 22:43:25
아, 그렇군요 감사합니다. 큰 도움 되었습니다. 멋진 사진 담게되면 종종 올릴게요..^^
4 사랑앵무   2009-10-15 21:11:27 [삭제]
아하~ 저도 저번에 논에 저런 애들 바글바글 으~징그러 그래도 잡아왔다능
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (86)   측범과 (48)
    장수과 (14)   독수리과 (0)   청동과 (15)   잔산과 (17)   잠자리과 (88)   수채Q&A (52)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
무슨 잠자리 유충인가요?
심인수
수채Q&A
h:6777 c:4 v:990
2009-08-13 08:20
부탁합니다.
새벽들
수채Q&A
h:6896 c:3 v:1009
2009-07-23 18:33
수채 부탁드립니다.
새벽들
수채Q&A
h:6695 c:2 v:1043
2009-07-23 18:07
이름 좀 부탁드립니다.
새벽들
수채Q&A
h:6998 c:2 v:1139
2009-07-23 18:06
쇠측범잠자리 수채
들꽃지기
수채Q&A
h:7501 c:2 v:1239
2009-06-26 17:54
긴무늬??

수채Q&A
h:7208 c:4 v:1060
2009-05-12 22:56
물자라의 먹이가 된 실잠자리

수채Q&A
h:7574 c:3 v:1141
2009-05-10 00:09
잠자리 수채 동정 부탁드립니다
이상희
수채Q&A
h:9554 c:2 v:1228
2008-08-09 21:30
나비잠자리

수채Q&A
h:8394 c:2 v:1150
2008-08-05 14:56
어떤 유충인지 궁금합니다
이상희
수채Q&A
h:8191 c:5 v:1203
2008-07-30 20:59
이 수채 이름 좀 알려주세요.
박지훈
수채Q&A
h:8821 c:6 v:1189
2005-10-29 21:20
잠자리유충의 개요

수채Q&A
h:8536 v:1335
2003-12-27 21:57
 1   2   3 
    
Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by DQ