Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

1
2
하나잠자리 유충 찾으러 노리고 갔는데
의심되는 좀잠류 유충을 찾았네요.
       
제목: 깃동잠자리(Sympetrum infuscatum)

잠자리과


사진가: * http://blog.naver.com/wingdragon3

등록일: 2011-06-03 22:28
조회수: 6747 / 추천수: 1303


크기변환_DSC_4295.JPG (205.7 KB)
크기변환_사본 -DSC_4295.jpg (52.1 KB)
1   2011-06-03 23:02:21
하나는 8마디 등가시가 없어서 쉽게 구별됨 이녀석은 8마디 등가시가 길고 옆가시의 형태로 봐선
깃동잠자리임....
아종령이어서 약간의 차이는 있ㅇ름
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (86)   측범과 (48)
    장수과 (13)   독수리과 (0)   청동과 (14)   잔산과 (15)   잠자리과 (88)   수채Q&A (54)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
햅피 추석들 하셔요~^_^

잠자리과
h:6705 c:2 v:1361
2011-09-12 01:05
질문
꼬마벌레
왕잠과
h:6249 c:4 v:1221
2011-08-14 15:14
큰청실잠자리(Lestes temporalis)

청실과
h:8210 c:2 v:1617
2011-07-10 23:08
이름 좀 부탁드립니다.
새벽들
수채Q&A
h:6259 c:2 v:1321
2011-07-05 21:41
고추좀잠자리(Sympetrum frequens)

잠자리과
h:6903 c:1 v:1355
2011-06-20 00:17
수채 부탁드립니다.
새벽들
수채Q&A
h:6030 c:2 v:1212
2011-06-14 18:51
산잠자리(Epophthalmia elegans)

잔산과
h:8273 c:3 v:1815
2011-06-09 10:04
무슨 잠자리유충일까요..??
조우창
잠자리과
h:6170 c:2 v:1218
2011-06-08 21:33
홍천도 좋네요 2

측범과
h:6953 v:1295
2011-06-08 01:48
홍천도 좋네요~^_^

측범과
h:6806 c:1 v:1277
2011-06-08 01:45
깃동잠자리(Sympetrum infuscatum)

잠자리과
h:6747 c:2 v:1303
2011-06-03 22:28
도깨비인가요??

왕잠과
h:6676 c:1 v:1311
2011-05-24 20:59
나비잠자리(Rhyothemis fuliginosa)

잠자리과
h:7005 c:1 v:1408
2011-05-22 22:31
배치레잠자리(Lyriothemis pachygastra)

잠자리과
h:6763 c:1 v:1373
2011-05-22 22:04
된장잠자리

잠자리과
h:6787 c:1 v:1328
2011-05-17 09:30
어리부채장수잠자리

측범과
h:6830 c:4 v:1253
2011-05-15 22:33
꽤액...이럴수가...ㅠ_ㅠ

왕잠과
h:6930 c:7 v:1328
2011-05-15 03:22
참별박이왕잠자리

왕잠과
h:6081 c:2 v:1114
2011-05-12 20:10
둘다 참별인가요?

왕잠과
h:6334 c:4 v:1248
2011-05-11 22:13
세밀화

측범과
h:6903 c:7 v:1245
2011-05-03 18:12
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 18   [다음 10개]
      
Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by DQ