Odonata of Korea

                                                          


   Odonata of  Korea

 Nature home

나비

 하늘소

노린재

꽃등에

나방

곤충사진

접사사진

 게시판


 

  

      딱정벌레

      잎 벌 레

      바 구 미

      풍 뎅 이

      파 리 매

      매     미

      [   벌   ]

      길앞잡이

      풀잠자리
      무당벌레
      거위벌레
      방아벌레
     기       타

파리매와 놀기
1
2
3
요즘 잠자리 보다  다른녀석들과 노는 시간이 많네요.
       
제목: 파리매와 놀기


사진가: * http://jasa.pe.kr

등록일: 2007-07-16 13:55
조회수: 8271 / 추천수: 873


3pariDSC_5315.jpg (156.1 KB)
3paDSC_5315.jpg (92.8 KB)

More files(1)...
1 이창규   2007-07-27 11:35:31 [삭제]
우리엄마는징그럽답니다-근데파리매눈이신기하답니다.
2 미 섭   2007-08-13 13:11:06 [삭제]
몸통의 삼분의 일 크기쯤의 [눈알탱이], 생존의 안테나 - 불침번 ?
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
낱눈의 형태

h:2964 c:1 v:368
2012-01-16 14:11
노란잔산잠자리
테러리스트
h:3082 c:1 v:344
2011-06-23 16:33
macro eye-II

h:4545 c:2 v:488
2009-06-04 17:03
macro eyes

h:4700 c:5 v:524
2009-05-15 10:02
참별박이왕잠자리

h:4681 c:1 v:629
2008-11-30 18:25
Boyeria maaclachlani

h:4372 v:528
2008-10-29 10:23
Anax parthenope julius

h:4704 c:1 v:621
2008-10-16 10:41
잠자리 눈의 구조

h:7606 c:3 v:767
2008-07-13 09:55
개미허리왕잠자리
철써기
h:4964 v:554
2008-08-12 09:28
eye in eyes

h:5231 c:1 v:644
2008-07-01 15:44
왕파리매

h:9571 c:1 v:962
2007-08-02 10:08
파리매와 놀기

h:8271 c:2 v:873
2007-07-16 13:55
등애의 얼굴

h:6843 v:796
2006-04-26 14:16
쇠파리

h:8028 v:1049
2006-04-19 11:56
쇠파리의 진실...

h:7116 c:3 v:795
2005-10-06 10:38
lika a snake

h:7085 v:855
2007-06-28 11:16
sympetrum frequence

h:10378 c:3 v:1111
2006-10-29 19:48
A-mixta

h:9266 c:2 v:957
2006-08-29 11:13
노란실잠자리

h:8572 c:2 v:960
2006-08-21 13:11
Ceriagrion auranticum

h:7558 v:951
2006-08-21 13:11
1   2   3  
    
Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by DQ