Odonata of Korea

                                                          


   Odonata of  Korea

 Nature home

나비

 하늘소

노린재

꽃등에

나방

곤충사진

접사사진

 게시판


 

  

      딱정벌레

      잎 벌 레

      바 구 미

      풍 뎅 이

      파 리 매

      매     미

      [   벌   ]

      길앞잡이

      풀잠자리
      무당벌레
      거위벌레
      방아벌레
     기       타

긴무늬왕의 얼굴
긴무늬왕잠자리 수컷입니다.
2003/05/17
영종도..
       
제목: 긴무늬왕의 얼굴


사진가: * http://jasa.pe.kr

등록일: 2003-05-24 09:49
조회수: 6439 / 추천수: 849


mukheadre.jpg (224.9 KB)
1   2003-06-09 20:52:13
다시보니..빨간 돼지저금통에 그려져있던 눈과 생김새가 비슷하네요..^^
2   2003-07-26 00:20:49
가까이에서 보니까 무섭네요-_-;
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
잠자리의 겹눈

h:4632 c:2 v:609
2002-07-05 18:26
고추자자리
김기태
h:4616 c:4 v:512
2003-09-07 09:27
냠냠~

h:4432 c:7 v:534
2003-09-17 21:13
자사님 따라하기
손상봉
h:4639 c:2 v:616
2004-07-09 20:58
장수잠자리
손상봉
h:4812 c:2 v:624
2004-07-25 16:57
대륙좀잠자리

h:4667 v:574
2005-01-27 10:05
밀잠자리의 얼굴

h:4800 c:1 v:565
2005-05-07 20:55
작은등줄실잠자리

h:5201 c:4 v:687
2005-10-04 10:49
고추좀의 얼굴

h:4692 c:2 v:569
2005-11-23 09:43
고추좀잠자리의산란

h:6100 c:1 v:850
2002-09-17 11:05
긴무늬왕의 얼굴

h:6439 c:2 v:849
2003-05-24 09:49
두점박이의 알

h:5687 c:3 v:795
2003-10-06 17:54
참별박이의 얼굴

h:5017 c:1 v:534
2003-10-09 10:04
교미부속기의 역할

h:6395 v:859
2004-02-17 11:03
잠자리의 눈

h:4927 v:614
2004-06-15 17:53
밀잠자리의 산란

h:5069 c:4 v:621
2004-06-21 11:10
실잠자리의 얼굴

h:4432 c:2 v:552
2005-06-17 10:44
산잠자리 얼굴

h:5237 v:699
2006-04-18 10:34
밀잠자리 겹눈

h:4665 v:502
2006-04-18 10:43
밀잠자리 겹눈

h:4587 v:496
2006-04-18 10:44
1   2   3  
    
Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by DQ