Odonata of Korea

                                                                       

멸종위기종   
기후변화지표종
  
적색목록
  


Home                잠자리의 개요     한국의 잠자리     Check List     수   채     게 시 판     Q & A     방 명 록     수서곤충     생태사진                   Odonatological  society of  Korea       


 

 


1
2
3
강원도 영월에서 1개체를 발견했는데
북방일까 했는데 푸른에 가깝네요.

       
제목: 푸른아시아실잠일까요?


사진가: * http://blog.naver.com/wingdragon3

등록일: 2017-09-05 21:00
조회수: 1504 / 추천수: 275


IMG_1472.JPG (1.34 MB)
333.jpg (755.7 KB)

More files(1)...
1   2017-09-06 11:21:35
푸른은 녹색이 좀 더 많이 나타나죠~~~
많이 더워졌습니다. 한반도
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
막바지의 계절...

h:11 c:1
2019-05-20 21:52
중간밀잠자리..

h:30 c:2
2019-05-16 18:41
가시측범......

h:41 c:3 v:3
2019-05-15 11:21
봄잠자리

h:127 c:4 v:9
2019-04-28 16:15
별을 찾아서

h:243 c:2 v:34
2019-03-21 10:10
산잠자리
허준호
h:279 c:4 v:37
2019-02-24 18:35
안타까운 사진
방긋
h:342 c:2 v:46
2019-02-12 23:37
검은물잠자리
허준호
h:245 v:43
2019-02-09 09:17
큰밀잠자리 수컷
허준호
h:243 v:47
2019-02-09 09:02
방울실과 왕실잠자리
오명회
h:351 c:2 v:58
2019-01-27 10:58
한국 잠자리 도감

h:492 c:6 v:63
2019-01-21 23:42
노란배측범잠자리 완성숙&비행

h:435 c:4 v:89
2019-01-10 13:05
노란배측범잠자리 우화&미성숙

h:479 c:1 v:92
2018-12-30 21:51
대형 장수잠자리 암컷
곤충
h:761 c:4 v:108
2018-12-20 15:44
한국개미허리왕잠자리...

h:822 c:5 v:142
2018-10-31 21:28
참북방.....

h:771 c:4 v:141
2018-10-17 20:42
가을에 홀쭉?

h:708 c:1 v:153
2018-09-29 11:45
추석맞이 포스팅

h:746 c:2 v:138
2018-09-25 02:37
장수.....

h:871 c:2 v:166
2018-08-20 13:53
짝짓기 강요하는 수컷을 피해 죽은 척하는 왕잠자리

h:746 c:3 v:154
2018-08-19 22:07
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 94   [다음 10개]
    
Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by DQ