Odonata of Korea

                               Welcome to Pulmuchi


    Home / 특징과 생태 / 한국 메뚜기 / Check-list / 채집과 사육 / 생태사진 / 유충사진 / 게시판 / 방명록


 

 


그냥 여치일까요?
5월24일 충주에서 담아왔습니다...
       
제목: 그냥 여치일까요?


사진가: 김기천

등록일: 2014-05-29 23:41
조회수: 1212 / 추천수: 217


IMG_3089.JPG (258.0 KB)
IMG_3094.JPG (264.6 KB)

More files(1)...
1   2014-05-30 09:07:51
머리 크기와 앞가슴등판 폭으로 봐서 걍 여치로 보이네요..^^
충주에 여치가 꽤 살죠...
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순

Warning: filesize(): Stat failed for data2/pulnym/2014/08/13/120459735753ea9b1b42d39.JPG (errno=2 - No such file or directory) in /free/home/jasa/html/zboard/skin/DQ_Revolution_Frontier_Gallery/include/dq_thumb_engine2.zend on line 200

Warning: filectime(): Stat failed for data2/pulnym/2014/08/13/120459735753ea9b1b42d39.JPG (errno=2 - No such file or directory) in /free/home/jasa/html/zboard/skin/DQ_Revolution_Frontier_Gallery/include/dq_thumb_engine2.zend on line 201

Warning: filemtime(): Stat failed for data2/pulnym/2014/08/13/120459735753ea9b1b42d39.JPG (errno=2 - No such file or directory) in /free/home/jasa/html/zboard/skin/DQ_Revolution_Frontier_Gallery/include/dq_thumb_engine2.zend on line 202

Warning: filesize(): Stat failed for data2/pulnym/2014/08/13/120459735753ea9b1b42d39.JPG (errno=2 - No such file or directory) in /free/home/jasa/html/zboard/skin/DQ_Revolution_Frontier_Gallery/include/dq_thumb_engine2.zend on line 200

Warning: filectime(): Stat failed for data2/pulnym/2014/08/13/120459735753ea9b1b42d39.JPG (errno=2 - No such file or directory) in /free/home/jasa/html/zboard/skin/DQ_Revolution_Frontier_Gallery/include/dq_thumb_engine2.zend on line 201

Warning: filemtime(): Stat failed for data2/pulnym/2014/08/13/120459735753ea9b1b42d39.JPG (errno=2 - No such file or directory) in /free/home/jasa/html/zboard/skin/DQ_Revolution_Frontier_Gallery/include/dq_thumb_engine2.zend on line 202
충북 청주의 넓적배사마귀
김건혁
h:1470 c:1 v:220
2014-08-25 16:38
누구일까요?
함박산
h:1129 c:2 v:194
2014-08-23 23:16
??실베짱이 유충
최원준
h:1259 c:1 v:195
2014-08-22 21:38
콩중이와
함박산
h:1151 c:2 v:165
2014-08-13 07:54
약충들 이름
함박산
h:1133 c:2 v:196
2014-08-06 21:45
둥줄어리쌕쌔기 약충
함박산
h:1157 c:2 v:145
2014-08-04 15:53
경기도 양주 불곡산 하산중 보았던 콩중이들...
조우창
h:1239 c:1 v:161
2014-07-22 17:19
듬검은메뚜기 약충 외
함박산
h:1172 c:2 v:149
2014-07-20 05:48
중베짱이 약충인가요??
조우창
h:1164 c:1 v:170
2014-06-19 14:23
어느 베짱이 유충일까요?
최원준
h:1330 c:1 v:214
2014-05-31 16:11
그냥 여치일까요?
김기천
h:1212 c:2 v:217
2014-05-29 23:41
밑들이메뚜기
최원준
h:1429 c:4 v:224
2014-05-12 22:29
벼메뚜기, 실베짱이류
최원준
h:1224 v:210
2014-05-04 22:22
갈로아벌레 성체 발견!
김도윤
h:2292 c:2 v:275
2014-04-29 21:36
먹종다리??
최원준
h:1378 c:2 v:202
2014-04-29 17:39
삽사리
최원준
h:1329 c:1 v:197
2014-04-29 17:38
애여치? 잔날개여치?
최원준
h:1571 c:2 v:246
2014-04-07 22:06
좀날개여치 유충
김건혁
h:1644 c:1 v:243
2014-04-06 22:00
베짱이 유충
최원준
h:1507 c:2 v:207
2014-04-06 17:50
봄이 왔네요^^
김건혁
h:1763 c:1 v:245
2014-03-28 22:21
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 22   [다음 10개]
      
Copyright 1999-2021 Zeroboard / skin by DQ