Odonata of Korea

                               Welcome to Pulmuchi


    Home / 특징과 생태 / 한국 메뚜기 / Check-list / 채집과 사육 / 생태사진 / 유충사진 / 게시판 / 방명록


 

 


Pteronemobius sulfurariae 습지방울벌레 일종
1
2
3
2023. 8. 26 인천 남동구

귀뚜라미과(Gryllidae) 알락방울벌레아과(Nemobiinae)

Pteronemobius sulfurariae 인가요?
       
제목: Pteronemobius sulfurariae 습지방울벌레 일종

귀뚜라미


사진가: 박지환

등록일: 2023-08-27 16:23
조회수: 342 / 추천수: 71


230826_소래습지_(61).JPG (752.3 KB)
230826_소래습지_(59).JPG (821.0 KB)

More files(1)...
1   2023-08-27 21:13:17
오! 벌써 나왔나요? 작년엔 늦게 출현했던 것 같은데...
채집하러 한번 가야겠습니다...울음소리도 녹음해야 할 것 같고...
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
야산알락귀뚜라미, 모대가리귀뚜라미
AMG
귀뚜라미
h:182 c:2 v:18
2024-01-14 23:07
해안왕귀뚜라미 (약충)
박지환
귀뚜라미
h:228 c:2 v:18
2023-11-19 23:09
야산알락귀뚜라미, 알락귀뚜라미, 모대가리귀뚜라미
AMG
귀뚜라미
h:216 c:2 v:22
2023-11-19 01:33
Pteronemobius sp. 습지방울벌레 일종
박지환
귀뚜라미
h:221 c:2 v:19
2023-11-12 23:56
모대가리귀뚜라미 약충
박지환
귀뚜라미
h:190 c:2 v:13
2023-11-12 23:49
알락귀뚜라미
박지환
귀뚜라미
h:412 c:2 v:114
2023-10-21 21:30
여울알락방울벌레 Dianemobius furumagiensis (Ohmachi and Furukawa, 1929)
박지환
귀뚜라미
h:438 c:2 v:115
2023-10-03 15:22
Pteronemobius sp. 습지방울벌레 일종
박지환
귀뚜라미
h:427 c:2 v:93
2023-09-10 23:56
좀방울벌레 Polionemobius taprobanensis (Walker, 1869)
박지환
귀뚜라미
h:358 c:2 v:70
2023-09-10 23:54
Pteronemobius sulfurariae (장시형) 습지방울벌레 일종
박지환
귀뚜라미
h:371 c:2 v:70
2023-08-27 16:24
Pteronemobius sulfurariae 습지방울벌레 일종
박지환
귀뚜라미
h:342 c:2 v:71
2023-08-27 16:23
개미집귀뚜라미
박지환
귀뚜라미
h:422 c:2 v:75
2023-04-26 00:28
좀방울벌레
박지환
귀뚜라미
h:501 c:2 v:91
2023-01-26 21:34
알락귀뚜라미 수컷
박지환
귀뚜라미
h:490 c:2 v:100
2023-01-09 00:44
황해귀뚜라미 암컷
박지환
귀뚜라미
h:505 c:2 v:114
2023-01-06 00:32
알락귀뚜라미 암컷
박지환
귀뚜라미
h:451 c:2 v:78
2023-01-05 21:12
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 12   [다음 10개]
    
Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by DQ