Odonata of Korea

                               Welcome to Pulmuchi


    Home / 특징과 생태 / 한국 메뚜기 / Check-list / 채집과 사육 / 생태사진 / 유충사진 / 게시판 / 방명록


 

 


알려주세요. ^^(담색방울벌레)
2013. 7. 19. 전남 광양 촬영입니다.
       
제목: 알려주세요. ^^(담색방울벌레)

귀뚜라미


사진가: 다초리

등록일: 2013-07-20 13:13
조회수: 3289 / 추천수: 657


P2480798-1.jpg (148.0 KB)
1   2013-07-20 23:13:23
암컷 산란관이 잘 안보이는데, 아마도 담색방울벌레(P. gorochiv)=지리방울벌레로 보입니다.
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
왕귀뚜라미
김기천
귀뚜라미
h:3081 c:2 v:528
2013-08-05 06:53
누구?

귀뚜라미
h:3021 c:1 v:545
2013-07-26 14:59
동정 부탁드립니다.
새벽들
귀뚜라미
h:2868 c:1 v:519
2013-07-25 14:22
담색방울벌레
다초리
귀뚜라미
h:3336 c:2 v:677
2013-07-21 09:36
알려주세요. ^^(담색방울벌레)
다초리
귀뚜라미
h:3289 c:2 v:657
2013-07-20 13:13
북방방울벌레?
박지환
귀뚜라미
h:2983 c:2 v:608
2013-01-22 23:33
야산알락귀뚜라미
박지환
귀뚜라미
h:2771 c:2 v:553
2013-01-18 22:55
홀쭉귀뚜리미
박지환
귀뚜라미
h:2910 c:2 v:561
2013-01-18 15:22
북방방울벌레
박지환
귀뚜라미
h:2998 c:2 v:637
2013-01-18 14:59
긴꼬리
박지환
귀뚜라미
h:2698 c:2 v:509
2013-01-17 00:01
극동귀뚜라미가 맞을까요?
박형석
귀뚜라미
h:2771 c:4 v:546
2012-10-25 21:12
알락방울벌레 일까요?
박지환
귀뚜라미
h:2970 c:2 v:555
2012-10-20 22:41
극동귀뚜라미 암컷이 맞나요?
김건혁
귀뚜라미
h:4523 c:1 v:1232
2012-10-09 17:53
제주도 남원에서 만난 귀뚜라미
정경용
귀뚜라미
h:3876 c:1 v:1001
2012-10-09 10:30
무슨 귀뚜라미인가요?
김건혁
귀뚜라미
h:3008 c:1 v:575
2012-08-21 21:42
탈귀뚜라미 체포 성공!

귀뚜라미
h:3227 c:2 v:558
2012-08-18 17:06
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 12   [다음 10개]
      
Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by DQ