Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                                                                 


Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A                                        


 

    잠 자 리 목

    하루살이목

    강 도 래 목

    날 도 래 목

    수서딱정벌레

    수서노린재

    기      타

 
 

반딧불이
1
2
3
무슨반딧불이인지는 동정이 안되네요.....

매년 보는놈들인데 함 잡아봤습니다
* jasa님에 의해서 게시물 이동되었습니다 (2012-05-31 16:36)
       
제목: 반딧불이


사진가:

등록일: 2010-07-05 23:26
조회수: 3005 / 추천수: 457


CIMG5714.JPG (178.2 KB)
CIMG5723.JPG (137.1 KB)

More files(1)...
1   2010-08-10 21:34:52
7월 초면.. 늦반딧불이 아닌가.. 그런데..어데서..해마다 봐요??
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
우렁이
김종기
h:6709 c:6 v:782
2005-12-08 10:33
옴개구리

h:5570 c:2 v:778
2004-04-13 10:44
각다귀류

h:5333 c:3 v:641
2005-10-19 09:33
도롱뇽

h:5184 c:7 v:630
2008-04-11 15:45
소라...달팽이...

h:4990 c:3 v:708
2007-11-15 11:55
올챙이와 개구리

h:4845 v:671
2008-12-11 09:48
도룡뇽

h:4584 c:1 v:595
2009-03-17 17:59
가재

h:4510 c:7 v:618
2008-06-02 10:49
애반딧불이

h:4454 c:2 v:625
2009-03-24 22:18
물삿갓벌레

h:4383 v:525
2007-11-12 15:21
올챙이

h:4372 c:1 v:628
2008-04-11 15:44
도롱뇽 유생

h:4324 c:1 v:555
2008-07-08 11:14
올챙이

h:4283 c:3 v:621
2008-06-09 13:19
도룡뇽 입니다.

h:4206 c:5 v:587
2007-10-15 16:57
Hydrocyrius columbiae
바퀴철학
h:4184 v:544
2009-02-14 21:14
모기애벌레

h:3957 c:2 v:405
2007-09-18 14:51
가재

h:3869 c:7 v:487
2007-09-10 12:58
정체가 궁금합니다
바퀴철학
h:3723 c:3 v:527
2009-06-21 12:10
반딧불이

h:3005 c:2 v:457
2010-07-05 23:26
넓은물삿갓벌레(Mataeopsephus KUa)

h:2687 v:309
2012-03-20 11:27
1   2  
    
Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by DQ