Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                                                                 


Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A                                        


 

    잠 자 리 목

    하루살이목

    강 도 래 목

    날 도 래 목

    수서딱정벌레

    수서노린재

    기      타

 
 

1
2
3
15. 9. 19 경기도 포천에서 본 날도래입니다.

날도래목 날도래과( Phryganeidae) Phryganea sinensis McLachlan, 1862

       
제목: Phryganea sinensis 날도래과 일종


사진가: 박지환

등록일: 2015-10-01 13:10
조회수: 620 / 추천수: 83


150919 광릉 (918).JPG (458.0 KB)
150919 광릉 (906).JPG (1.22 MB)

More files(1)...
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
둥근얼굴날도래

h:352 v:43
2016-09-22 15:47
Phryganea sinensis 날도래과 일종
박지환
h:620 v:83
2015-10-01 13:10
바수염날도래
박지환
h:887 c:2 v:85
2015-05-18 01:04
띠무늬우묵날도래
박지환
h:624 c:2 v:36
2015-04-24 00:27
넓은머리물날도래
박지환
h:637 c:3 v:65
2015-03-22 00:03
긴발톱물날도래 KUa
박지환
h:622 c:2 v:58
2015-03-21 23:42
날도래 동정
정경용
h:922 c:1 v:81
2014-06-03 10:50
우묵날도래류

h:905 v:65
2014-05-20 15:05
무슨 날도래인가요?
박지환
h:1183 c:2 v:121
2013-04-07 21:49
날도래 집(가시날도래, 광택날도래)
박지환
h:1396 c:2 v:130
2013-04-07 21:45
띠무늬우묵날도래

h:1407 v:174
2012-07-14 10:46
수염치레각날도래

h:1496 v:155
2012-07-12 09:22
민무늬물날도래

h:1309 v:113
2012-06-27 14:55
우묵날도래 종류

h:1280 v:136
2012-06-07 17:13
가시우묵날도래의 우화 대기

h:1317 v:128
2012-06-04 13:32
바수염날도래

h:1422 v:147
2012-05-14 18:23
긴발톱물날도래

h:1294 v:129
2012-05-11 10:04
날도레 유충과 고치

h:1534 c:2 v:146
2012-03-27 09:59
1 
  
Copyright 1999-2017 Zeroboard / skin by DQ