Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                                                                 


Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A                                        


 

    잠 자 리 목

    하루살이목

    강 도 래 목

    날 도 래 목

    수서딱정벌레

    수서노린재

    기      타

 
 

대표적 물속 곤충입니다.
성충은 좀 더 분류적 연구가 필요합니다.
       
제목: 우묵날도래류


사진가: * http://www.jasa.pe.kr

등록일: 2014-05-20 15:05
조회수: 1960 / 추천수: 249


DSC_0159-b_f.jpg (92.1 KB)
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
00날도래
박지환
h:280 v:51
2020-04-24 22:20
Nothopsyche sp. 우묵날도래과 일종
박지환
h:1416 c:1 v:250
2017-10-24 00:13
입술날도래 Wormaldia coreana
박지환
h:2564 c:1 v:328
2017-10-24 00:12
둥근얼굴날도래

h:1639 v:263
2016-09-22 15:47
Phryganea sinensis 날도래과 일종
박지환
h:2436 c:1 v:340
2015-10-01 13:10
바수염날도래
박지환
h:2434 c:3 v:370
2015-05-18 01:04
띠무늬우묵날도래
박지환
h:1689 c:2 v:246
2015-04-24 00:27
넓은머리물날도래
박지환
h:1801 c:2 v:358
2015-03-22 00:03
긴발톱물날도래 KUa
박지환
h:2001 c:2 v:319
2015-03-21 23:42
날도래 동정
정경용
h:1946 c:1 v:309
2014-06-03 10:50
우묵날도래류

h:1960 v:249
2014-05-20 15:05
Goera sp. 가시날도래과 일종, 흰띠꼬마줄날도래 Cheumatopsyche albofasciata
박지환
h:2294 c:2 v:316
2013-04-07 21:49
날도래 집(가시날도래, 광택날도래)
박지환
h:2845 c:3 v:361
2013-04-07 21:45
띠무늬우묵날도래

h:3663 v:416
2012-07-14 10:46
수염치레각날도래

h:2734 v:503
2012-07-12 09:22
민무늬물날도래

h:2924 v:383
2012-06-27 14:55
우묵날도래 종류

h:2640 c:1 v:335
2012-06-07 17:13
가시우묵날도래의 우화 대기

h:2415 v:360
2012-06-04 13:32
바수염날도래

h:2480 c:1 v:381
2012-05-14 18:23
긴발톱물날도래

h:2315 v:339
2012-05-11 10:04
1   2  
    
Copyright 1999-2021 Zeroboard / skin by DQ